Plaatselijk Belang Witteveen


Plaatselijk Belang Witteveen vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap naar gemeentelijke- en andere instanties. Zij stelt zich tot doel dat de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk blijft.
Zij probeert zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te krijgen, c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor de woningbouw, de verbetering van de wegen en de verlichting etc. Kortom voor alle zaken die het dorp leefbaar houden of maken.
Nagenoeg alle inwoners van Witteveen zijn lid van Plaatselijk Belang. De contibutie is 10,= per gezin per jaar.

Heeft u vragen of opmerkingen, het ons weten. Het liefst via een e-mail aan de secretaris:
secretaris@dorp-witteveen.nl

Het postadres van Plaatselijk Belang is:
Mej. A. Talmaweg 2
9439 PE Witteveen

Natuurlijk kunt u ook een van de andere bestuursleden benaderen.

De vergaderingen vinden plaats in Dorpshuis de TIlle


Het bestuur van het Plaatselijk Belang Witteveen bestaat op dit moment uit de volgende personen:


Terug naar overzicht verenigingen