Nieuws van Plaatselijk Belang


Bestuurswijziging Plaatselijk Belang

Matthijs Jansen heeft zich, om persoonlijke redenen, teruggetrokken als secretaris van Plaatselijk Belang. Hij zal wel lid blijven van het bestuur.
Zijn functie wordt, voor de duur van het verenigingsjaar, overgenomen door Yvon Veldhoen.
Nieuws Plaatselijk Belang juni/juli 2013

Plaatselijk Belang met pensioen

Zo af en toe worden de statuten van Plaatselijk Belang weer eens tevoorschijn gehaald.
Deze keer wat het jubileum van PB Nieuw Balinge de aanleiding. Hoe lang bestaat PB Witteveen??
Ja hoor, precies dit jaar 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd.
Tijd voor de geraniums?!?
Nee hoor. We gaan gewoon lekker door om samen met jullie Witteveen leuk te houden en/of nog leuker te maken.

IdeeŽnbus

Wat opviel in onze zoektocht naar de trommels was dat mensen of de trommel niet af wilde geven of terug wilde hebben omdat ze nog ideeŽn hadden om erin te doen.
Daarom wordt de ideeŽnbus weer in het leven geroepen. Deze komt in de Tille te staan met pen en papier erbij. Dus als je er langs loopt en je krijgt een idee. Schrijf deze direct op en gooi het in de bus.
Natuurlijk kan je idee ook per mail opgestuurd worden: idee@dorp-witteveen.nl

Optrommelen

We wilden eerst een mooi schema maken met de ideeŽn die in de trommels zijn gegaan, maar hebben er toch voor gekozen om alle ideeŽn te kopiŽren en hier neer te zetten. Vooral ook omdat ideeŽn van andere ook weer inspireren.
De mensen die aangegeven hebben te willen helpen kunnen de komende periode een telefoontje verwachten van mensen die een project op willen pakken.
De uitkomsten van de optrommelactie is hier te downloaden.

AED in Witteveen

Het AED apparaat aangemeld bij het landelijk alarmeringssysteem en worden burgerhulpverleners met een AED certificering weer opgeroepen voor de herhalingstrainingen.
Plaatselijk Belang draagt alleen nog zorg voor goed onderhoud van het apparaat

Ben je gecertificeerd AEDíer dan moet je jezelf aanmelden op www.hartslagnu.nl,
Wat je moet doen indien iemand mogelijk een hartstilstand heeft gekregen :

  • Blijf vooral kalm en bel 112,
  • De meldkamer roept de burgerhulpverleners op via sms etc. en structureert tegelijkertijd de hulpverlening door mensen richting slachtoffer te leiden dan wel het AED apparaat te laten halen.
  • De meldkamer stuurt 2 ambulances richting slachtoffer.
Vlaggen

Zijn er mensen die graag nog een vlag van Witteveen willen hebben?
Neem dan contact op met Sipke of kom op woensdagochtend even langs in de dorpshuiskamer.
De vlag van 100 x 150 cm kost 22 euro.
Nieuws Plaatselijk Belang mei 2013

Zijn jullie ook zo aan het genieten van het mooie weer?
Wij wel, heerlijk werken met de deuren open en genieten van al het groen.
Waar we ook nog steeds van genieten is de optrommelactie. Vanavond zullen we de uitslag meenemen naar een tussentijds overleg met het dorpenoverleg en de verschillende dorpen die meedoen met het project ĎOnbeparkt Holdbaarí. Daarnaast hopen we natuurlijk ook inspiratie op te doen en mijn gevoel zegt dat dat helemaal gaat lukken!!

Optrommelen
Zoals gezegd was de optrommel actie een groot succes. Helaas heeft niemand begrepen dat we de trommels graag op 1 mei terug wilden hebben met als gevolg dat er een ware zoektocht aan de gang was om de trommels op te trommelen. Bij het schrijven van dit stukje zijn inmiddels 3 trommels terecht. 1 trommel zwerft nog ergens. Verzoek aan degene die de roze trommel in zijn bezit heeft: geef deze af bij Jitske Voortman, Slotweg 32 of bij Patricia Mooren, Kanweg 19.
Van drie trommels hebben we de tips inmiddels verwerkt. Er staan echt leuke ideeŽn bij, met name op het gebied van dorpseconomie. Wat ook leuk is dat er toch flink wat overeenkomsten zijn in ideeŽn en dat veel mensen zich ook hiervoor willen inzetten.

We zullen alvast een tipje van de sluiter oplichten van wat er zoal binnen is gekomen:
Markt: (creamarkt, Rommelmarkt, Plantenruilbeurs, Ruilmarkt, Digitaal prikbord), Tentoonstellingen, centrale moestuin, klussenmarkt (klusjes rond huis en tuin, boodschappen) huiswerkklas. Samen de boer op (wandelen, spelletjes enz.) en gezamenlijk duurzame energie opwekken.
Er zijn ook een aantal ideeŽn die hier niet genoemd zijn maar die al op de to do lijst van plaatselijk belang staan. Hierop zullen we later nog terugkomen.
Het onderdeel bestuur was wat lastiger, maar er zijn wel wat ideeŽn over. We nemen contact op met deze mensen om te kijken hoe we hier verder mee kunnen.
Natuurlijk willen we iedereen bedanken voor het meedenken. En voor degene die geen trommel hebben gehad en toch wel graag hun idee kwijt willen is er op de dorps site een formulier geplaatst die men alsnog kan invullen.

Workshop fondsenwerving
Onze bestuursleden Jitske en Yvon, hebben op 4 april een workshop fondsenwerving gevolgd, georganiseerd door BOKD/SDD. Deze workshop werd gepresenteerd door Paul van Schie (consulent dorpshuizen) en Christel Vandermaelen (consulent plattelandsontwikkeling). Tijdens de workshop werd ingegaan op de planvorming en de mogelijkheden tot financiering. Het blijkt dat, wanneer je een goed onderbouwd plan hebt, er een groot aantal mogelijkheden tot financiering is. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan subsidies van overheden en donaties van vermogensfondsen.
Heb je een idee op sociaal/maatschappelijk gebied en wil je daar een plan voor opstellen. Hier kan je het stappenplan vinden in pdf formaat.

Vlaggen
Zijn er mensen die graag nog een vlag van Witteveen willen hebben?
Neem dan contact op met Sipke of kom op woensdagochtend even langs in de dorpshuiskamer.
De vlag van 100 x 150 cm kost 22 euro.
Nieuws Plaatselijk Belang april 2013

De jaarvergadering is weer achter de rug. Het is altijd fijn dat deze goed bezocht wordt want dat is toch het moment om feedback te krijgen over de bezigheden van Plaatselijk Belang. Deze avond hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden: Ko Bruggemann en Helen Wilmink. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren! Dit heeft tot gevolg dat er ook weer 2 nieuwe bestuursleden aangetreden zijn t.w. Yvon Veldhoen en Sipke Wiersma. Beiden een welkome aanvulling van ons bestuur.
Dit keer hadden we extra thema na de pauze ďniksĒ en dat bleek een heel goed thema. Iedereen bleef gezellig zitten om bij te praten en nieuwtjes uit te wisselen.
24 april is de eerstvolgende plaatselijk belang vergadering. Dan worden de functies opnieuw verdeeld en een nieuw vergaderschema gemaakt. We houden jullie op de hoogte.

Optrommelen
In de vorige S&O hebben jullie kunnen lezen over de optrommelactie van ďOnbeparkt HoldbaarĒ. Woensdag zijn de ĎOptrommelsí uitgedeeld aan bezoekers van de Dorpshuiskamer. 4 optrommels die als een kettingbrief het dorp doorgaan.
1 mei hopen we ze weer terug te hebben met heel veel ideeŽn, suggesties op het gebied van ĎOnbeparkt Holdbare dorpseconomieí en ĎOnbeparkt Holdbaar bestuurí. Een uitgebreide uitleg over deze onderwerpen zit in de optrommel.

Paasvuur
Ondanks de kou is het paasvuur goed bezocht Mede dankzij Ilse Voortman en Dennis Zinger die dit jaar wat extra activiteiten rond het paasvuur hebben georganiseerd. Zo kon iedereen zich niet alleen aan het paasvuur warmen maar ook aan warme en hartverwarmende drankjes in de tent, die verzorgt werden door Hotel het Witte Veen. De jongere kinderen konden genieten van de boven het vuur gesmolten marshmallows.
We bedanken Bauke Meijer voor beschikbaar stellen voor de grond en alle mensen die hun snoeiafval ingeleverd hebben, want zonder snoeiafval heb je geen paasvuur. Evenals vorig jaar was het goed en schoon spul want alles is netjes schoon opgebrand.

Vlaggen
Bij het opruimen van de zolder is een doos vlaggen tevoorschijn gekomen.
Zijn er mensen die graag nog een vlag van Witteveen willen hebben?
Neem dan contact op met Sipke of kom op woensdagochtend even langs in de dorpshuiskamer.
De vlag van 100 x 150 cm kost 22 euro.
Nieuws Plaatselijk Belang maart 2013

Bij het schrijven van dit artikel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de jaarvergadering.
Altijd weer spannend en druk.
Vandaar dus een kort stukje van onze kant.

Paasvuur
1 april (2e paasdag) zal het paasvuur aangestoken worden aan het zandpad Zonnedauw.
Dit keer wordt het een Paasvuur+ Zie hiervoor de posters in het dorpshuis, de voetbalkantine en elders in deze S&O.

Materiaal kan afgegeven worden op zaterdag 30 maart van 10.00 tot 13.00 uur. Wil je helpen met opbouwen? Neem dan contact op met Roel-Jan Scheper 06 55988326.
Let op!
Op de paasbult mag alleen onbehandeld hout, stro en snoeiafval worden verbrand. Ander aangeboden materiaal zal worden geweigerd.

AED in Witteveen
Al geruime tijd is Plaatselijk Belang Witteveen bezig om de organisatie rondom het gebruik van de AEDís voor de inwoners inzichtelijk te maken.
Inmiddels is er rondom het gebruik van de AEDís enorm veel veranderd. Er is onlangs een nieuw landelijk alarmeringssysteem in werking getreden waarbij de zgn. burgerhulpverleners automatisch worden opgeroepen na een 112 melding. Dit wordt door de Meldkamer Ambulancezorg in de regio van het slachtoffer opgestart. Ook Midden-Drenthe is bij dit landelijk alarmeringssysteem aangesloten.

Wat is er nu daadwerkelijk veranderd voor ons als inwoner van Witteveen :

  • Het lijstje met namen in S&O is als zodanig vervallen,
  • Plaatselijk Belang draagt alleen nog zorg voor goed onderhoud van het apparaat,
  • Ben je gecertificeerd AEDíer dan moet je jezelf aanmelden op www.hartslagnu.nl,

Nog even in het kort wat je moet doen indien iemand mogelijk een hartstilstand heeft gekregen :

  • Blijf vooral kalm en bel 112,
  • De meldkamer roept de burgerhulpverleners op via sms etc. en structureert tegelijkertijd de hulpverlening door mensen richting slachtoffer te leiden dan wel het AED apparaat te laten halen.
  • De meldkamer stuurt 2 ambulances richting slachtoffer.

Inmiddels is het AED apparaat aangemeld bij het landelijk alarmeringssysteem en worden burgerhulpverleners met een AED certificering weer opgeroepen voor de herhalingstrainingen.

Site Witteveen
Na herhaaldelijke oproepen heeft zich nog niemand gemeld om het onderhoud van de site van Witteveen op zich te nemen. De huidige webmaster heeft nu toegezegd dit nog enige tijd te blijven doen, maar ze kan dit niet alleen!
Om de site te vullen en van deze tijd te laten zijn hebben we jullie input nodig. Heb je ideeŽn voor de site, wil je dingen delen met dorpsgenoten: geef het door! Per mail, maar op papier kan ook nog steeds.
De site heeft iedere dag 50 tot 60 bezoekers en wie weet gaat dat nog stijgen.
Of zou je graag iets veranderd willen zien? Dan wordt gekeken of dat technisch mogelijk is. Wil je een eigen pagina voor je club? Ook dat kan.
En geef vooral ook activiteiten door zodat die in de dorpsagenda gezet kunnen worden.
De site heeft iedere dag 50 tot 60 bezoekers en wie weet worden dat meer.
Wil iemand helpen? Meedenken? Kom maar op!!
Nieuws Plaatselijk Belang februari 2013

De eerste maanden van het jaar zijn drukke tijden voor Plaatselijk Belang. Naast de voorbereidingen voor de ledenvergadering moeten we ook verantwoording afleggen aan stichting Welzijn (nu Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Drenthe) in de vorm van jaarverslagen, financiële verslagen en een boekencontrole. Gelukkig hebben we de zaakjes goed voor elkaar.
De agenda voor de jaarvergadering op 27 maart staat elders in deze S&O. Het thema na de pauze moet nog ingevuld worden. Er zijn inmiddels verschillende opties de revue gepasseerd waarbij een paar hele interessante zitten. De vraag is natuurlijk of het voor alle leden interessante onderwerpen zijn. Een ding is zeker, we houden het nog even spannend.

Vacature bestuur
Je kan je nog steeds aanmelden als kandidaat voor het bestuur van Plaatselijk Belang.
Meld je bij Marga Seubring secretaris@dorp-witteveen.nl of Patricia Mooren voorzitter@dorpwitteveen.nl

Paasvuur
1 april (2e paasdag) zal het paasvuur aangestoken worden aan het zandpad Zonnedauw.
Materiaal kan afgegeven worden op zaterdag 23 en 30 maart van 10.00 tot 13.00 uur. Wil je helpen met opbouwen? Neem dan contact op met Roel-Jan Scheper 06 55988326.
Let op!
Op de paasbult mag alleen onbehandeld hout, stro en snoeiafval worden verbrand. Ander aangeboden materiaal zal worden geweigerd.

Site Witteveen
Nogmaals een oproep of iemand het onderhoud van de site www.dorpwitteveen.nl op zich wil nemen. Wegens tijdgebrek is het voor de webmaster niet meer mogelijk de site up to date te houden. Het zou mooi zijn als iemand het stokje over wil nemen. Heb je kennis van html of wil je dit leren en heb je zin hier wat tijd aan te besteden? Stuur een mail naar de webmaster.
Nieuws Plaatselijk Belang januari 2013

Allereerst iedereen een goed, gelukkig, succesvol en vooral gezond nieuw jaar. Misschien wat laat, maar iemand het beste wensen kan niet vaak genoeg gebeuren.
Dus bij deze nogmaals: De Allerbeste wensen voor 2013!!

Kerstavond viering
Het was weer gezellig druk op kerstavond. Helaas was er dit keer geen buurtje dat de bijeenkomst wat extra luister kon geven. Maar dat mocht de pret niet drukken. Mede door Gert en de ondersteuning van Koos kwamen we helemaal in de kerstsfeer. De carbidploeg wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de dixie. (en ja dames, volgende keer komt de dixie op een andere plek te staan.) En Roelof Snippe wordt weer bedankt voor het neerzetten van de vuurkorven zodat we er warmpjes bij konden staan.

Paasvuur
Pasen valt heel vroeg dit jaar: op 31 maart en 1 april. Vandaar al de eerste aankondiging.
Het paasvuur wordt op dezelfde plek opgebouwd als vorig jaar aan het zandpad Zonnedauw. Details over het inleveren van snoeiafval volgen nog.

Jaarvergadering
De jaarvergadering staat ook al weer gepland en wel op 27 maart 2013. Zet dus vast in jullie agenda.

Vacature bestuur
Dit jaar hebben komen er twee bestuursfuncties vrij. Yvon Veldhoen heeft zich vorig jaar al aangemeld en draait al een tijdje mee met vergaderingen. Wij hopen haar met de verkiezing op ledenvergadering officieel als bestuurslid te kunnen benoemen. Daarnaast hebben we nog een vacature voor secretaris. Dus als je zin hebt in een leuke en belangrijke bestuursfunctie, laat dit dan weten aan de secretaris of voorzitter. Het is altijd mogelijk om een keer een vergadering mee te draaien om te kijken of het iets voor je is.

Site Witteveen
Nogmaals een oproep of iemand het onderhoud van de site www.dorpwitteveen.nl op zich wil nemen. Wegens tijdgebrek is het voor de webmaster niet meer mogelijk de site up to date te houden. Het zou mooi zijn als iemand het stokje over wil nemen. Heb je kennis van html of wil je dit leren en heb je zin hier wat tijd aan te besteden? Stuur een mail naar de webmaster

GSM ontvangst
Helaas is Witteveen nog steeds niet helemaal mobiel bereikbaar. Op een aantal plekken is de ontvangst iets verbeterd, maar op veel plekken nog steeds niet. Het lijkt nog steeds niet mogelijk om hier collectief iets aan te doen omdat iedere maatschappij z´n eigen masten en zenders heeft. We willen dat ook iedereen oproepen dat als je geen of heel slechte ontvangst hebt dit regelmatig te melden aan je eigen provider.

Internet en glasvezel.
Nogmaals aan iedereen die internet gebruikt de oproep om het formulier op de site www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl in te vullen. Dit geldt ook voor bedrijven die graag sneller internet willen.
Waarom is het belangrijk dat iedereen aansluiting krijgt op snel internet? Marien van Schijndel schrijft hierover in zijn verslag over het belang dat te lezen is op bovengenoemde site: "Kijkend naar plattelandsontwikkelingen zoals vergrijzing en verdunning van de bevolking kan zo´n netwerk juist bijdragen om dorpen, inwoners, bedrijfsleven ´connected´ te houden met de omliggende wereld.
Bij mensen niet als vervanging van echt contact, maar als belangrijke aanvulling. Het nieuwe werken, de toename van het aantal ZZP-ers, de toeristische wensen om ook tijdens vakantie online te zijn, interactieve zorgarrangementen op afstand, participatie en informatievormen, efficiency en duurzaamheid. Het zijn aspecten die er aan bijdragen dat het Midden Drentse platteland leefbaar en vitaal blijft."