Werkgroep adviseert fusie basisscholen Witteveen en BalingeDe twee basisscholen in Witteveen en Balinge moeten vanaf volgend schooljaar fuseren. Dat is het advies dat een werkgroep aan de gemeente Midden-Drenthe heeft uitgebracht. Volgens de groep die de toekomst van beide scholen onderzocht is een samenvoeging noodzakelijk om een plattelandsschool met kwalitatief goed onderwijs voor de regio te behouden.
Over de toekomst van OBS De Tille is al een tijd hard nagedacht. Het aantal leerlingen is dalende en was onder veel ouders onzekerheid over het voortbestaan van de school. Uit een enquête onder ouders van leerlingen en toekomstige leerlingen bleek dat de school wellicht volgend jaar al de deuren zou kunnen sluiten. Het aantal leerlingen dat op de school zou blijven bij les in minder dan drie groepen was te gering om open te blijven. Diezelfde ouders gaven wel aan dat ze het belangrijk vinden dat kinderen uit het dorp met elkaar kunnen blijven spelen, sporten en leren. Bij sluiting van de school zou de kans groot zijn dat de kinderen zich zouden verspreiden over verschillende dorpen in de gemeente en dat de samenhang tussen kinderen in het dorp zou verdwijnen.

Werkgroep
Daarom werd er een werkgroep gestart met ouders van leerlingen, ouders van peuters en betrokken medezeggenschapsraden om de haalbaarheid van een fusie met OJS ´t Broekhoes te onderzoeken. Want hoewel de school in Balinge iets ruimer in de leerlingen zit dan De Tille, zijn ook daar de toekomstvoorspellingen niet heel rooskleurig. De werkgroep hield ouderavonden, ging in gesprek met de stichting Openbaar Onderwijs Midden-Drenthe en de gemeente. Ook hield het een enquête onder ouders van beide scholen, waaruit bleek dat die open stonden voor een fusie. Na lang praten kwamen zij met het gezamenlijke advies aan de gemeente om de scholen te laten fuseren. Volgens de werkgroep blijft zo een plattelandsschool met kwalitatief goed onderwijs behouden voor de regio, en blijft ook de sociale samenhang tussen de kinderen bestaan. Omdat de school in Balinge meer leerlingen heeft en het het geografische middelpunt is van de dorpen Mantinge, Balinge, Garminge en Witteveen is gekozen voor die locatie. Dat betekent de school in Witteveen zal sluiten.

Bijeenkomst in Witteveen
Op 27 maart werd het plan aan de ouders in Witteveen gepresenteerd. Zij hoorden daar voor het eerst van het advies, en dus het nieuws dat de school in hun dorp mogelijk de deuren gaat sluiten. ´Hartstikke jammer natuurlijk´, zegt Jako Streefkerk, die in de ouderraad en de werkgroep zit. ´Maar de Broekstreek stond sterker, omdat er daar meer kinderen op school zitten. Bovendien zouden we meer kinderen verliezen als we het in Witteveen zouden doen en Balinge ligt het meest centraal. Als je dan een plattelandsschool wilt behouden en de kinderen uit Witteveen bij elkaar wilt houden is er weinig andere keuze.´

Inger Weertman, ouder en werkgroeplid, spreekt van een soort gelatenheid onder de ouders. ´Ik denk dat men er wel rekening mee had gehouden, maar dat het op de bijeenkomst pas een beetje doordrong. Het was nu vrij definitief en men realiseerde zich opeens dat de school hier zou verdwijnen. Aan de ene kant was er teleurstelling, aan de andere kant ook het besef dat er weinig anders op zit. Ik heb wel de indruk dat dit advies breed gedragen wordt onder de ouders.´

Broekstreek
Ook in de Broekstreek wordt het plan voor de fusieschool breed gedragen, is de indruk van Geja Hazeleger uit Mantinge, die als ouder van ´t Broekhoes bij de gesprekken betrokken was. ´Er was hier opluchting onder de ouders. Dat de school hier komt en dat we in ieder geval voor de komende acht jaar verzekerd zijn van onderwijs in drie groepen. Net zoals in Witteveen vonden we het heel belangrijk dat de sociale samenhang tussen de kinderen zou blijven.´

In de Broekstreek was de nood voor een fusie minder hoog dan in Witteveen en daarom moesten de ouders daar wennen aan het idee van een samenvoeging. ´We waren hier nog niet zo ver met naar de toekomst kijken als in Witteveen´, zegt Hazeleger. ´We hebben meer leerlingen, maar als we naar de prognoses kijken zullen wij in de toekomst ook in de problemen komen. Dit schooljaar verlaten bijvoorbeeld liefst dertien kinderen de school. We hebben allerlei opties bekeken toen we het over de toekomst gingen hebben. Toen we beseften dat we naar een fusie moesten kijken, was het eerst even wennen. Maar Witteveen was eigenlijk de mooiste optie, omdat veel kinderen uit de Broekstreek daar sporten. Die binding is er dus al. Het advies wat er nu ligt wordt hier breed gedragen onder de ouders.´

Plaatselijk Belang
De ouders in Witteveen hadden natuurlijk graag gezien dat de fusieschool in hun dorp zou komen. Nu dat niet het geval is zal Witteveen niet verworden tot een kinderloos dorp, want het plan is dat in het gebouw van De Tille een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal komen. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp, zegt Richard Dolfing van Plaatselijk Belang. ´Wij gaan ons daar hard voor maken. Dat mensen uit de Broekstreek ook echt hun kinderen hier naartoe brengen. Witteveen moet een beetje het kindercentrum worden.´

Plaatselijk Belang is positief over het advies voor een fusie. ´Het is natuurlijk nooit leuk als de school verdwijnt´, zegt Dolfing. ´Het is een kwestie van emotie. Maar je moet realistisch zijn. En leerkracht die meer dan twintig kinderen moet les geven op twintig verschillende niveaus en leeftijden, dat is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor Witteveen is het jammer, maar met deze fusie hou je wel de samenhang tussen de kinderen. In het begin was men het er nog niet zo mee eens, maar ik heb het idee dat het roer inmiddels om is. We moeten het met elkaar doen. Ik heb ook veel positieve reacties gehoord´, aldus Dolfing.

Plaatselijk Belang hoopt dat de fusie een aanzuigende werking heeft voor de verenigingen in Witteveen. ´Dat kinderen uit de Broekstreek horen van klasgenootjes dat de gym of voetbal hier zo leuk en er ook bij gaan. Het zou mooi zijn als de verenigingen en bijvoorbeeld ook de jeugdsoos meer leden en bezoekers krijgen door de fusie.´

Veilige fietsverbinding
De werkgroep heeft ook geadviseerd dat er een veilige fietsverbinding tussen beide dorpen moet komen. ´Dat vinden wij erg belangrijk´, zegt Dolfing. ´Ook daar gaan wij ons hard voor maken.´ Plaatselijk Belang Witteveen staat daarin niet alleen, want de collega´s uit de Broekstreek gaan daarbij helpen. ´We gaan naar de toe gemeente toe met een gezamenlijk plan´, zegt Kees Kuik van Plaatselijk Belang Broekstreek. ´We hebben bijna dagelijks contact over en weer. We gaan samen bedenken waar dat fietspad moet komen en dat aan de gemeente voorleggen. Dan is het hopen dat de gemeente wil meewerken. We trekken samen op in het hele verhaal van de fusie.´

De werkgroep adviseert verder de fusieschool een nieuwe naam te geven. Als de scholen fuseren is onderwijs met meer dan drie groepen tot de jaargang 2020/2021 gegarandeerd. De fusie zal volgend schooljaar een feit moeten zijn. In het advies staat ook dat van beide scholen minimaal n leerkracht over moet gaan naar de nieuwe locatie, om de overgang makkelijker te maken voor kinderen. Wat er met de schoolgebouw in Witteveen gaat gebeuren is nog niet bekend, maar daar buigt Plaatselijk Belang zich over. ´Wij vinden wel dat het schoolgebouw in gebruik moet blijven. Daar kunnen bijvoorbeeld ondernemers uit het dorp zich gaan vestigen´, aldus Richard Dolfing.

Het advies van de werkgroep is inmiddels verstuurd naar de stichting Openbaar Onderwijs Midden-Drenthe en de gemeenteraad. Die zijn nu aan zet. Zij gaan zich over het advies buigen. Op 4 april koppelen zij tijdens een bijeenkomst in ´t Broekhoes in Balinge hun bevindingen terug en wordt bekend wat er precies gaat gebeuren.