Persberichten naar aanleiding van de fusie scholen Witteveen en Balinge


´Fusie is vooral het werk van de ouders´

woensdag 18 april 11:45

BALINGE - In Witteveen zagen ze de bui al een tijdje hangen. Daar waren ouders al zo´n twee jaar bezig via een werkgroep om zich te bezinnen op de toekomst van de onderwijsvoorziening in hun dorp.

Die zag er niet rooskleurig uit en dat doembeeld doemde ook in Balinge op. Ook daar staken ouders begin dit jaar de koppen bij elkaar vertelt GeJa Hazeleger, moeder van vijf kinderen waarvan er vier naar Het Broekhoes in Balinge gaan: ´In februari kregen we te horen dat er zoveel (13) kinderen bij ons zouden vertrekken en dat het aantal fte´s (fulltime werkuren) bij de onderwijzers met ruim twee terugging. Dat zou betekenen dat er een herindeling kwam en we van drie naar twee groepen moesten. Dan ga je toch nadenken over de kwaliteit van het onderwijs.´

Vervolgens gingen ouders en school om de tafel: ´We wisten dat ze in Witteveen al daarmee bezig waren en die werkgroep kwam al snel om de hoek kijken. Hierna gingen we vrij snel naast elkaar aan het werk. Ouderavonden, brainstormen en in groepjes mogelijkheden bekijken. De fusie kwam als gezamenlijke oplossing naar boven. Na de enquête gingen we als één werkgroep verder in maart en daarna is het heel snel gegaan.´

Dat het snel gegaan is blijkt wel, want er ligt nu een doorontwikkeld plan met als basis de wil van de ouders om er samen iets van te maken. GeJa onderstreept dat ook: ´De fusie is vooral het werk van de ouders. Als je als ouders niet op één lijn zit, dan wordt het niks. Het was heel veel vergaderen, maar het resultaat is goed. Maar we zijn er nog niet. Nu begint het invullen nog, zoals het praktisch indelen van de klassen en het intern veranderen van de school.´

Dat het zo soepel verliep tussen beide dorpen is deels verklaarbaar omdat er actieve bewoners zijn. GeJa legt uit: ´Het zijn dorpen die zelf initiatief nemen. En we doen doen al dingen samen, zoals het voetbal. Eén van mijn kinderen zit bij Witteveense Boys en eentje zat een paar jaar bij gymclub Salto.´

   Scholen Witteveen en Balinge onder één dak

woensdag 18 april 10:54

foto:Ron de Vos

WITTEVEEN/BALINGE - De openbare basisscholen in Witteveen, De Tille en Balinge, Het Broekhoes willen per 1 augustus fuseren. Dat betekent dat zij vanaf het komende schooljaar als één school verder willen gaan op de locatie van Het Broekhoes.

Met name de terugloop van leerlingaantallen is de oorzaak van dit samengaan.
In Midden-Drenthe werd daarom in 2009 het project "dorpen centraal met bewoners in het middelpunt" gestart. Daardoor lag er in Witteveen sinds twee jaar al een voortraject. Eén van de ouders uit de werkgroep die zich bezighield met de schoolontwikkeling, Koos in ´t Hout ziet het als een voordeel die vroege start: ´In Witteveen was het al snel duidelijk dat behoud van de school moeilijk werd. We wilden liever niet Elp achterna en ons goed voorbereiden. In Balinge gaan dit jaar 13 leerlingen van school en die zaten ook met een probleem.´ Ouders en medezeggenschapsraden van beide scholen staken de koppen bij elkaar en kwamen tot de slotsom dat samen optrekken de beste oplossing is. Naast de scholenfusie is het de bedoeling om in Witteveen kinderopvang en een peuterspeelzaal onder te brengen.

Onder leiding van de twee breed samengestelde werkgroepen en in nauw overleg met de Stichting Openbare basisonderwijs Midden-Drenthe (OBOMD) is vervolgens het idee voor een fusie naar voren gebracht en uitgewerkt.

Uit een enquête onder alle ouders van huidige en toekomstige leerlingen kwam naar voren dat de overgrote meerderheid voor een fusie is. De locatie Balinge is gekozen vanwege het grotere leerlingenaantal en het feit dat Balinge het geografische middelpunt van de vier deelnemende dorpen is.
Beide scholen hebben minder dan zestig leerlingen. Door de fusie kunnen wel de vereiste drie groepen gevormd worden.
   Scholen in Witteveen en Balinge gaan fuseren

Artikel geplaatst door Martin Cusiel op 11-04-12 12:20

WITTEVEEN/BALINGE- De Openbare Basisscholen in Witteveen en Balinge willen per 1 augustus fuseren. Dat betekent dat zij vanaf het komende schooljaar als één school verder willen gaan op de locatie van OBS Het Broekhoes in Balinge.

Scholen en dorpen op het platteland hebben te maken met vraagstukken als teruglopende leerlingaantallen en behoud van leefbaarheid. In Midden-Drenthe werd daarom in 2009 het project "dorpen centraal met bewoners in het middelpunt" gestart.

Toekomst
Vanuit die gedachte legde de gemeente de inwoners van Witteveen en de Broekstreek, ouders van basisschoolleerlingen en een aantal instellingen de vraag voor om na te denken over de leefbaarheid en voorzieningen in hun dorpen. De scholen en de peuterspeelzalen kwamen daarbij bovenaan de agenda vanwege het teruglopend aantal kinderen.

Fusie
Onder leiding van twee breed samengestelde werkgroepen en in nauw overleg met de Stichting Openbare basisonderwijs Midden-Drenthe (OBOMD) is vervolgens het idee voor een fusie naar voren gebracht en uitgewerkt. Uit een enquête onder alle ouders van huidige en toekomstige leerlingen kwam naar voren dat de overgrote meerderheid voor een fusie is. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen samen kunnen blijven leren, spelen en sporten. De locatie Balinge is gekozen vanwege het grotere leerlingenaantal en het feit dat Balinge het geografische middelpunt van de vier deelnemende dorpen is.

Kwaliteit
Beide scholen hebben minder dan zestig leerlingen. De Stichting OBMOD heeft als één van haar uitgangspunten voor kwaliteit van onderwijs gesteld dat een school met minimaal drie groepen moet werken. Met een leerlingenaantal van zestig of minder kan dat op termijn niet meer gegarandeerd worden. Door de fusie van beide scholen ontstaat een school met een leerlingenaantal waarbij wel minimaal drie groepen in stand gehouden kunnen worden.

Onderscheidend
Met de huidige leerlingenprognose kan de bovenschoolse directie garanderen dat de gefuseerde school in Balinge nog minstens acht jaar zal blijven bestaan. "De school krijgt een opknapbeurt en een nieuwe naam", aldus algemeen directeur Jos van Kimmenaede. "Door te werken met een onderscheidend onderwijs concept, voorzien we in een behoefte van de regio. Daarnaast behouden we op deze manier onderwijs dichtbij het kind".

Breed gedragen
De gemeente is verheugd dat het initiatief vanuit de ouders is gekomen. "Deze fusie wordt breed door de scholen, de ouders, dorpsbelangen en diverse instellingen gedragen&, aldus onderwijswethouder Emko Dolfing. "Bovendien past het naadloos in onze gedachte van ´dorpen centraal, bewoners in het middelpunt´, want hiermee is de toekomst van kwalitatief goed onderwijs in Witteveen en de Broekstreek gegarandeerd".

Levendigheid
Het schoolgebouw in Witteveen komt na dit schooljaar leeg te staan. De bewoners van beide dorpen gaan bekijken hoe het gebouw gebruikt kan worden voor andere activiteiten. Door ook op dat terrein samen te werken willen ze de vele verenigingsactiviteiten en daarmee de levendigheid voor de beide dorpen behouden.
   Ouders akkoord met fusie

DVHN | Gepubliceerd op 12 april 2012, pag. 24

• Kinderen uit Witteveen vanaf augustus naar school in Balinge

Door Theo Wortel
Witteveen
De krachtenbundeling van de openbare scholen in Witteveen en Balinge heeft de instemming van bijna alle ouders. Dat vertelde Koos in ´t Hout, oud-voorzitter van Dorpsbelangen en nu woordvoerder namens de ouders.
School De Tille in Witteveen gaat eind dit schooljaar dicht. De kinderen gaan verder in Balinge zodat deze school begint met een kleine tachtig leerlingen. De fusie geeft de garantie dat de nieuwe regioschool Balinge-Witteveen minstens acht jaar blijft bestaan.
Volgens In ´t Hout hebben de ouders de fusie zelf in gang gezet. Zij zagen aankomen dat de dorpsscholen het zelfstandig niet lang meer zouden maken. Witteveen raakt na dit schooljaar zeventien van de 31 leerlingen kwijt. Dat doet het ergste vrezen voor de minimumnorm van 23. De ouders wilden voorkomen dat ze voor een zelfde voldongen feit zouden komen te staan als in Elp, waar het sluiten van de school de bevolking verdeelde.
Om te voorkomen dat de leefbaarheid in Witteveen gevaar loopt door het verdwijnen van de school, wil het dorp een regiofunctie krijgen in kinderopvang. Dat kan in het vrijkomende gebouw. De gemeente wil de kinderopvang in enkele kernen concentreren. Balinge is volgens de woordvoerder van de ouders een logische keus voor Witteveen. Veel kinderen kennen elkaar al van de voetbalvereniging. De ouders houden hen liever bij el- kaar dan hen te laten uitwaaieren naar scholen in Westerbork, Aalden en Nieuw-Balinge.
Wethouder Emko Dolfing waardeert de manier waarop de twee dorpen onderling de fusie regelden. Roelie Goettsch, directeur van de stichting Welzijn, denkt dat dit vier jaar geleden niet gelukt zou zijn.
De fusie betekent per 1 augustus een nieuwe start voor iedereen. De school in Balinge wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe naam. In ´t Hout: "Zodat het voor alle kinderen een nieuw begin is." Er komt ook een onderzoek naar hoe de kinderen tussen Witteveen en Balinge vervoerd worden.

   School Witteveen sluit, kinderen naar Balinge

DVHN | Gepubliceerd op 11 april 2012, 13:01

WITTEVEEN - Het sluiten van de school in Witteveen zodat de school in buurtdorp Balinge nog minstens acht jaar kan bestaan, heeft de instemming van bijna alle ouders van de twee scholen.
Koos in 't Hout, woordvoerder namens de ouders, maakte vanmorgen de scholenfusie bekend. De Tille in Witteveen sluit eind dit schooljaar. Bijna alle kinderen gaan verder in Balinge. De ouders zagen aankomen dat beide dorpsscholen het zelfstandig niet lang meer zouden maken.


Persbericht Gemeente Midden-Drenthe | Gepubliceerd op 11 april 2012

Scholen in Witteveen en Balinge gaan fuseren

De Openbare Basisscholen in Witteveen en Balinge willen per 1 augustus fuseren.
Dat betekent dat zij vanaf het komende schooljaar als één school verder willen gaan op de locatie van OBS Het Broekhoes in Balinge.

Scholen en dorpen op het platteland hebben te maken met vraagstukken als teruglopende leerlingaantallen en behoud van leefbaarheid. In Midden-Drenthe werd daarom in 2009 het project “dorpen centraal met bewoners in het middelpunt” gestart.

Toekomst
Vanuit die gedachte legde de gemeente de inwoners van Witteveen en Balinge, ouders van basisschoolleerlingen en een aantal instellingen de vraag voor om na te denken over de leefbaarheid en voorzieningen in hun dorpen. De scholen en de peuterspeelzalen kwamen daarbij bovenaan de agenda vanwege het teruglopend aantal kinderen.

Fusie
Onder leiding van twee breed samengestelde werkgroepen en in nauw overleg met de Stichting Openbare basisonderwijs Midden-Drenthe (OBOMD) is vervolgens het idee voor een fusie naar voren gebracht en uitgewerkt. Uit een enquête onder alle ouders van huidige en toekomstige leerlingen kwam naar voren dat de overgrote meerderheid voor een fusie is. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen samen kunnen blijven leren, spelen en sporten. De locatie Balinge is gekozen vanwege het grotere leerlingenaantal en het feit dat Balinge het geografische middelpunt van de vier deelnemende dorpen is.

Kwaliteit
Beide scholen hebben minder dan zestig leerlingen. De Stichting OBMOD heeft als één van haar uitgangspunten voor kwaliteit van onderwijs gesteld dat een school met minimaal drie groepen moet werken. Met een leerlingenaantal van 60 of minder kan dat op termijn niet meer gegarandeerd worden. Door de fusie van beide scholen ontstaat een school met een leerlingenaantal waarbij wel minimaal drie groepen in stand gehouden kunnen worden.

Onderscheidend
Met de huidige leerlingenprognose kan de bovenschoolse directie garanderen dat de gefuseerde school in Balinge nog minstens acht jaar zal blijven bestaan. “De school krijgt een opknapbeurt en een nieuwe naam”, aldus algemeen directeur Jos van Kimmenaede. “Door te werken met een onderscheidend onderwijs concept, voorzien we in een behoefte van de regio. Daarnaast behouden we op deze manier onderwijs dichtbij het kind”.

Breed gedragen
De gemeente is verheugd dat het initiatief vanuit de ouders is gekomen. “Deze fusie wordt breed door de scholen, de ouders, dorpsbelangen en diverse instellingen gedragen”, aldus onderwijswethouder Emko Dolfing. “Bovendien past het naadloos in onze gedachte van ‘dorpen centraal, bewoners in het middelpunt’, want hiermee is de toekomst van kwalitatief goed onderwijs in Witteveen en de Broekstreek gegarandeerd”.

Levendigheid
Het schoolgebouw in Witteveen komt na dit schooljaar leeg te staan. De bewoners van beide dorpen gaan bekijken hoe het gebouw gebruikt kan worden voor andere activiteiten. Door ook op dat terrein samen te werken willen ze de vele verenigingsactiviteiten en daarmee de levendigheid voor de beide dorpen behouden.