Kunst en Poëzie

De stilte in het woord.
Stilte zegt meer dan woorden.
Het is niet onder woorden te brengen.
Met het gebruik van het woord wordt de betekenis ontkracht.
Het is de stilte in het woord.
De stilte die een extra dimensie geeft aan het woord.
Maar hoe luister je naar de stilte in de woorden?
Hoe luister je naar stilte?
Met het hart.
Luister met je hart en je hoort de stilte.
Luister met je hart en je hoort de andere dimensies.
De stille klanken.
De stille muziek.
De tonen van liefde in een kakofonie van geluid.
De stilte in het woord.
Patricia Mooren-van Elderen, 21 oktober 2008