Het ommetje van Witteveen

Voortgang


01-07-2010:

Het Witteveens Ommetje is bijna klaar. Vrijdag 2 juli om 17:00 uur is de feestelijke opening.
Als voorproefje hierop nog wat foto's van de laatste werkzaamheden:
Het opbouwen van de brug, de verharding van het pad, de steiger die afgemaakt wordt en de 'ommetje'-voetjes op de paaltjes plaatsen.

Petje af voor alle vrijwilligers die zoveel werk verzet hebben.06-06-2010:

In de eerste week van juni is verder gewerkt aan de historische brug en steiger en is het pad tussen de ijsbaan en de N381 verbreed.
Ook zijn het derde bankje en de paaltjes geplaatst. De paaltjes worden nog afgezaagd en er worden "ommetjes-voetjes" tegenaan geplakt.

22-05-2010: Bouw van de brug is begonnen

Op zaterdag 22 mei jl. is in het kader van het Ommetje Witteveen door een aantal vrijwilligers een begin gemaakt met de bouw van de brug over de Verlengde Middenraai.
Op de foto's is te zien hoe de palen geplaatst worden en een begin gemaakt wordt met de constructie.


17-04-2010: Honingboom kijkobject in Witteveens Ommetje

Zaterdag 17 april jl heeft Plaatselijk Belang onder belangstelling van veel Witteveners in het plantsoen een honingboom in ontvangst genomen.
Deze boom, die door de bijna 100 jarige bijenvereniging Oosterhesselen e.o. geschonken is, werd door Engbert de Vries, bijenhouder in Witteveen, aan ons dorp overgedragen.(zie ook het artikel in Sport en Ontspanning nr. 7).

De honingboom, die over een aantal jaren tot volledige wasdom komt, is naast een voedselbron voor bijen, een lust voor het oog voor iedere Wittevener en wandelaar die het Ommetje loopt.

overdracht honingboom
Een toost op de nieuwe aanwinst


09-04-2010:De werkgroep Ommetje Witteveen werkte weer aan het pad tussen de Kanweg en Brokweg. Ongeveer tweederde is nu voorzien van puingrit als fundering. De rest moet wachten op de Gasunie. Enkele vrijwilligers verspreidden het puin over het eerste deel van het pad met hulp van de gele graver.
Op de NLDOET-dagen, 19 en 20 maart deden vele vrijwilligers mee met hark, spade, kruiwagen, tractor en shovel.

25-02-2010:Zoals enkelen intussen gezien zullen hebben is na de sneeuwperiode weer daadwerkelijk gewerkt aan het "Ommetje Witteveen".
Bart Kerssies heeft het 600 meter lange pad tussen de Kanweg en de Brokweg uitgegraven zodat daar binnenkort granulaat als fundering kan worden aangebracht.
Daarna komt hier een toplaag van Nobrecal. Dat is een stevige afwerking die weinig onderhoud vraagt.

De bijgaande foto's tonen het werk van Bart.


De werkgroep heeft in de sneeuwperiode niet stil gezeten. Zo hebben we weer twee subsidies binnengesleept voor de afwerking van het project.

14-12-2009:


De werkgroep Ommetje Witteveen meldt dat de aanvraag bij het Rabo-projectenfonds voor de brug bij de gaslocatie is toegewezen. Dit houdt ook in dat alle aanvragen nu rond zijn en dat met de aanleg van het ommetje kan worden begonnen. De oude, historische brug aan het Westerborkerveld staat model.

Intussen is op locatie met twee constructeurs van Arcadis de situatie opgenomen. Zij zullen constructie-tekeningen en -berekeningen maken.

De foto's van de steigerplek, de brugplek en de brug zoals die moet worden, maar dan een meter breed, geven een beeld van de plekken en de brug zoals die moet worden.

Met een aantal vrijwilligers is al het stukje pad in het elzenbos nabij de N381 gemaakt. Er wordt overleg gevoerd over de verharding van het pad van de mr. J.B. Kanweg naar de Brokweg. Het plaatsen van de routepaaltjes moet wachten tot het trace van de gasleiding is afgewerkt. Dat wordt voorjaar 2010. Dan volgt ook het informatiebord bij het viaduct. Naar verwachting zal de officiële opening zijn in juni 2010.

17-11-2009: wandelroute van 4,5 km, met infoboekje

Na intensief overleg met verschillende instanties: Staatsbosbeheer, Waterschap, Domeinen, Gemeente, Landschapsbeheer Drenthe, Brede Overleggroep Kleine Dorpen en enkele particulieren, en het aanvragen van subsidies, begint het Ommetje Witteveen gestalte te krijgen.
We hopen nog van één instantie een toezegging te krijgen zodat ook een steiger en een brug over het kanaal gerealiseerd kunnen worden.
We hebben al diverse subsidies toegezegd gekregen, onder meer van onze gemeente, de provincie, Woonvitaal, de Heidemij en de BOKD. Als het project goed wordt uitgevoerd krijgt ons dorp van de Heidemij het predikaat “Kern met Pit”.

Er is reeds voldoende geld voor routepaaltjes, enkele bijzondere bomen in het plantsoen, een informatiebord bij de parkeerplaats bij het sportveld, en het drukken van infoboekjes. Aaltje Bos en Jan van Ginkel uit Orvelte gaan ons hierbij helpen.

Onlangs zijn de eerste bankjes, die SBB gratis beschikbaar stelt, geplaatst. De eerste kunt u vinden bij de Bosplas en de tweede aan bosrand aan het eind van de greppel voor de begraafplaats. Straks wordt er nog een geplaatst aan het kanaal bij de Gasunielocatie, alwaar we ook de brug willen realiseren.

Binnenkort wordt er een verbindingspad gemaakt aan het eind van de Brokweg bij de N381 naar het elzenbos, waar al een wandelpad door heen ligt dat uitkomt bij de parkeerplaats bij het voetbalveld.
Medio 2010 hopen we het hele wandelpad klaar te hebben!
Op de foto's ziet u de eerste bankjes en op het kaartje de geplande route. De aanleg moeten we verder zelf realiseren. Zijn er nog vrijwilligers die willen helpen? U kunt zich opgeven bij Henk Vieregge telefoon 552095.

Werkgroep “Ommetje Witteveen”

Ger Horsting, Henk Könkhe, Reinie Huizing, Henk Vieregge, Engbert de Vries.

- Introductie Ommetje Witteveen
- Opening Ommetje Witteveenklik hier voor een grote afbeelding