Ommetje van Witteveen


Introductie


april 2009

Plaatselijk Belang heeft enige maanden geleden subsidie ontvangen voor de aanleg van een wandelpad in/rond Witteveen.

Een werkgroep heeft plannen gemaakt en gesprekken gevoerd met gemeente, Brede Overleggroep Kleine Dorpen, Landschapsbeheer Drenthe en met verschillende grondeigenaren en/of gebruikers.

Met medewerking van bovengenoemden wordt het mogelijk een wandelpad uit te zetten van ruim vier kilometer. Om het nog iets meer aandacht te geven, heb¬ben we in de plannen opgenomen het plaatsen van drie bankjes, een verhard pad op een slecht begaanbaar gedeelte, aanleg van een aanlegsteiger in het kanaal en bruggetje over het kanaal bij de Brokweg.

Voor deze laatste onderdelen hebben we nog extra subsidie nodig. Er zijn nog een drietal subsidieverlenende instanties die we willen benaderen.

De eenvoudigste vorm van het wandelpad zou nu al aangelegd kunnen worden, maar we willen graag iets meer … De uitvoering hebben we in eigen hand en daarom hebben we vrijwilligers nodig. Wie wil ons helpen?

De route start op de parkeerplaats bij ijsbaan/voetbalveld. Daar wordt een informatiebord geplaatst. Uiteraard kan op elk ander punt in de route worden gestart. Ook kan gemakkelijk de helft van de route worden gelopen en kan achter in het bos de route verlengd worden tot acht of tien kilometer. Voor de zomervakantie gaan we een begin maken en we hopen in 2010 de wandelroute af te ronden (incl. routebeschrijving en infoboekje). Elders in deze S en O ziet u een plattegrond van de route en de namen van de werkgroep met oproep voor hulp.

Namens werkgroep (van Plaatselijk Belang) “Ommetje Witteveen”.

P.S. Wie weet hoe de steiger er vroeger in het kanaal uitzag waar de aardappelen in de boot werden gekruid? Gaarne opgave bij één van de leden van de werkgroep. Henk, Henk, Reinie, Ger, Engbert. overgenomen uit Sport en Ontspanning nr. 7 2009