Op woensdag 21 november vond in Zwiggelte de aftrap plaats van het Project ´Wij doet ’t aans´, een spannende en vooral leuke campagne in onze gemeente. Tijdens de avond is toegelicht wat we nu verstaan onder een onbeparkt holdbaar, ofwel ´duurzaam´ dorp. Dit bleek veel meer te zijn dan de meeste aanwezigen verwacht hadden.

Een onbeparkt holdbaar of duurzame gemeenschap draait om:

Egan Wheel
 1. Is goed georganiseerd
 2. Ontsloten (vervoer en bereikbaarheid)
 3. Goed voorzieningenniveau
 4. Milieubewust
 5. Gemeenschapszin
 6. Dorps-economie
 7. Wonen en woonomgeving
 8. Actieve, veilige en sociale gemeenschap (leefbaarheid en naoberschap).

Over deze thema’s is op 21 november in vier groepen gediscussieerd: wat betekend dat dan voor onze dorpen?
Dit is het resultaat:

Wij doen t aans

Hoe verder?

Inmiddels zijn wij gestart met het doorlopen van een actiegericht stappenplan dat bestaat uit de volgende stappen.

 1. Brainstormsessies
 2. Verkenningsfase
 3. Verdiepingsfase
 4. Spiegeling met andere dorpen
 5. Eindpresentatie

Er is geen vaste werkgroep zoals het doorgaans gaat. Iedereen mag meedoen of halverwege in- of uitstappen. Het project loopt tot aan de zomervakantie en er worden de aankomende maanden allerlei ludieke acties ondernomen om een duurzaam initiatief te ontplooien. De optrommel actie is één van die acties. Het is om het thema duurzaamheid onder te aandacht te brengen en de leefbaarheid in ons dorp te versterken.

Brainstorm/Harsenknarsen

Inmiddels heeft er een brainstorm- sessie plaatsgevonden in ons dorp. Hierbij waren willekeurige inwoners bij aanwezig om na te denken over het thema duurzaamheid. In deze brainstormsessie zijn de volgende thema’s naar voren gekomen:

- Duurzame dorpseconomie
- Duurzaam bestuur

Als dorp kunnen we hiermee aan de slag maar daar moet nog verder invullingen aan gegeven worden en daarbij kunt u helpen.

Contactpersonen

Patricia Mooren-van Elderen 712451    of    06 15015611
Jitske Voortman 552452