Agenda bestuursvergadering plaatselijk belang 11 november 2009


Aanvang 20.30 uur


 1. Opening
 2. vaststellen agenda
 3. verslag vorige vergadering: 14 oktober 2009
 4. mededelingen en ingekomen stukken:
  1. midden drenthe: bezoek burgemeester en wethouders

 5. actielijst
 6. site witteveen
 7. woonservice
 8. buurtacademie
 9. ommetje
 10. rondvraag
 11. sluiting


Terug naar Plaatselijk Belang