“Mooi op eigen kracht”


Onderstaand de informatie die wij van de gemeente hebben gekregen over de prijsvraag 'Mooi op eigen kracht'. Een leuk initiatief waarbij het vooral aankomt op creativiteit, zelfwerkzaamheid en samenwerking. En iedereen kan meedoen, of het nu een een buurtvereniging is (officeel of niet, dat maakt niet uit) of iets wat heel Witteveen aangaat.

Te denken valt aan het opknappen van de speeltuin, de ijsbaan multifunctioneel maken of misschien wel een mobiele muziektent voor het plantsoen.

Witteveen staat op de kaart. Nu kunnen we laten zien hoe creatief we zijn!Doe mee aan de prijsvraag “Mooi op eigen kracht”

Heeft u een goed plan waardoor uw buurt, straat of wijk mooier en leefbaarder wordt? Dan is dit nu uw kans om in aanmerking te komen voor een geldbedrag van € 10.000,-!

De gemeente roept buurten, wijken, dorpen en verenigingen op mee te doen aan de prijsvraag “Mooi op eigen kracht”.

Breed gedragen, verbetering van de eigen leefomgeving en versterking van het naoberschap zijn enkele voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een prijs. De plannen kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. Een ontmoetingsplek in een buurt, een speelweide voor kinderen of het oprichten van een buurtvereniging, het zou allemaal kunnen. Belangrijk is dat de ideeën bijdragen aan een mooiere leefomgeving en de onderlinge band versterkt.

Prijzen
Voor dit project is € 30.000,- beschikbaar, waarbij drie prijzen van € 10.000 zijn te vergeven.

Beoordeling
De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de ingediende plannen, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. In de raadsvergadering van 29 oktober 2009 worden de drie winnaars bekend gemaakt.

Voorwaarden
Een overzicht van alle voorwaarden kunt u downloaden onderaan deze pagina. Ook bij de Gemeentewinkels op onze locaties in Smilde, Beilen en Westerbork is een overzicht af te halen. Het plan moet uiterlijk 1 oktober 2009 zijn ingediend.

Informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de dorpscontactambtenaren van de gemeente: Jan Kogelman en Jan Darwinkel, tel. (0593) 53 92 22.


Voorwaarden 'Mooi op eigen kracht'

Binnen de gemeentelijke visie ‘Platteland leeft! Midden-Drenthe 2020’ zijn een aantrekkelijke woonomgeving, leefbaarheid en naoberschap de belangrijkste kenmerken van onze gemeente. Via het project ‘Mooi, op eigen kracht’ worden bewoners in de gelegenheid gesteld om met concrete plannen te komen om de kwaliteit van hun woonomgeving en/of de leefbaarheid te verbeteren via een aanpak die het naoberschap versterkt.

Binnen de gemeentelijke visie ‘Platteland leeft! Midden-Drenthe 2020’ zijn een aantrekkelijke woonomgeving, leefbaarheid en naoberschap de belangrijkste kenmerken van onze gemeente. Via het project ‘Mooi, op eigen kracht’ worden bewoners in de gelegenheid gesteld om met concrete plannen te komen om de kwaliteit van hun woonomgeving en/of de leefbaarheid te verbeteren via een aanpak die het naoberschap versterkt.

Voorwaarden om voor een prijs in aanmerking te komen:

  1. Iedere inwoner, wijk, buurt of straat in Midden-Drenthe kan meedoen. Ook verenigingen of stichtingen mogen deelnemen aan de prijsvraag.
  2. In de toelichting van het plan moet worden omschreven welke positieve gevolgen de uitvoering van het plan heeft voor de (directe) woonomgeving
  3. De plannen moeten aantoonbaar breed gedragen worden door de betreffende buurt, wijk of dorp. Dat kan aangetoond worden door bijvoorbeeld een handtekeningenlijst of het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden.
  4. Het plan moet financieel goed onderbouwd zijn. Een eventueel te behalen prijs mag als dekkingsmiddel worden meegenomen.
  5. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar de vraag of de plannen passen in het gemeentelijke beleid.
  6. Uitvoering van de plannen gebeurt (geheel of gedeeltelijk) via zelfwerkzaamheid en moet zijn afgerond in 2010.
  7. De plannen moeten uiterlijk 1 oktober 2009 zijn ingediend bij de gemeente Midden- Drenthe ter attentie van de heer Jan Kogelman.
  8. Van de winnende plannen wordt verwacht dat die worden gepresenteerd tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober 2009.

Geen prijs

De plannen die geen prijs winnen, worden door de gemeente bekeken op uitvoerbaarheid door de gemeente zelf en ze worden doorgestuurd naar Dorpenoverleg. Die gaat bekijken of ook andere dorpen wellicht iets met deze plannen kunnen.

Meer weten?

Kijk op de website van de gemeente Midden-Drenthe of haal het formulier met de voorwaarden bij de gemeentewinkel in Smilde, Beilen of Westerbork. Ook kunt u bellen met Jan Kogelman (06) 52 52 57 21 of met Jan Darwinkel 0593 539393.