De Tille is de naam van het multifunctionele gebouw in het centrum van Witteveen.
Het bestaat uit: Het kindcentrum, de sportzaal het dorpshuis en de jeugdsoos. De jeugdsoos wordt door de jeugd zelf, onder begeleiding, beheerd. Het kindcentrum bestaat uit de kinderopvang en BSO "Oes Plekkie" en de Peuterspeelzaal "de WitteBroekies"
De Stichting dorpshuis De Tille beheert het dorpshuisgedeelte en organiseert in het dorpshuis cursussen en andere activiteiten.
Ook donateurs van De Tille kunnen evenementen organiseren, want het dorpshuis is van en voor het dorp en zijn bewoners. Alle door het bestuur georganiseerde activiteiten worden tijdig in het nieuwsblad "Sport en Ontspanning" aangekondigd. ("Sport en Ontspanning" verschijnt eens per twee weken en wordt gratis huis aan huis verspreid in Witteveen). Ook wordt dit vermeld op de website www.dorp-witteveen.nl
De kosten van deelname aan de activiteiten zijn, dankzij inspanningen van vrijwilligers, zeer laag. Wel vraagt Dorpshuis De Tille ieder jaar van alle bewoners van Witteveen een bijdrage, waarmee men dan donateur van Stichting Dorpshuis De Tille is. Iedere donateur ontvangt jaarlijks een verslag over het voorgaande jaar.


E-mail bestuur Stichting De Tille: dorpshuis@dorp-witteveen.nl
Adres:
Mej. A. Talmaweg 2
9439 PE Witteveen
Telefoon: 0593 - 552266

Beheerder:
Jannie Dolfing 0593 - 322213Loting klootschietclub Bestuur Dorpshuis de Tille:

Paul Mooren voorzitter
Leo Klaverkamp penningmeester
Marjolijn Linschoten    secretaris
Margery Hooyer coördinator jeugd
   
Terug naar overzicht verenigingen