Activiteiten Dorpshuiskamer
In de dorpshuiskamer.

Elke woensdagmorgen is de dorpshuiskamer open van 10.00 – 13.00 uur en iedereen (oud en jong) is van harte welkom.
Vanaf 12.00 uur is er iets te eten.

Een keer in de maand is er een spreker, van ongeveer 11.00 tot 12.00 uur.

19 februari 2014Henk Seubers (over zijn leven in Witteveen en opbouw/verbouw Onder de hoge dennen).
19 maart 2014Els den Os (over haar leven en boekbespreking)
23 april 2014Jan de Jong (0ver DNA) (datum nog niet definitief)
21 mei 2014Henk Köhnke over zijn leven en zijn werk

Elke eerste woensdag van de maand is er weer de breitafel.

Heeft u ideeën ? Kom gewoon eens langs. Vanaf 10.00 staat de koffie/thee klaar.

U bent van harte welkom.
De gastvrouwen/gastheer: Gerda Menneken, Auke en Anke Gemmink, Jeannette de Blecourt, Joke Petit, Geesje Horsting, Mina de Vries, Marjolijn Lintschoten, Roos Glasstra en Liesbeth Langen.

Wilt u op de foto voor de fotowand?
Meldt dit dan bij Joke Petit, tel. 552545, of mail dit naar rpetit@hetnet.nl

   De dorpshuiskamer is elke woensdag vanaf 10.00 open.
   Voor de liefhebber is er vanaf ongeveer 12.00 uur soep en/of een tosti.

   Elke eerste woensdag van de maand is er De Breitafel.
   Elke tweede woensdag van de maand is er TECH+TAFEL.
   Elke derde woensdag van de maand is er een gastspreker.
   De gastspreker begint om ongeveer 11.00 uur.28 oktober 2013:

Nieuw in de Dorpshuiskamer Witteveen: TECH+TAFEL


Naar het voorbeeld van de succesvolle BREITAFEL, die elke eerste woensdagmorgen van de maand van 10 tot 12 wordt gehouden, zal als proef elke tweede woensdagmorgen van de maand van ongeveer 11 tot 12

TECH+TAFEL

in de dorpshuiskamer worden gehouden. Daar kan elk technisch probleem worden voorgelegd. De bedoeling is dat we mee denken met de vrager om een antwoord op het probleem te vinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van computer, tv, audio, video, satelliet, muziek, elekticiteit enz.
Henk Köhnke is bereid als eerste mee te doen en mee te denken met de vraagsteller.
Waarom tussen TECH en TAFEL die '+' ? Dit omdat elke vraag op technisch-natuurkundig maar eventueel ook juridisch gebied gesteld mag worden. We denken met alles mee en zoeken daarom ook meer mensen die willen mee doen en denken. En we nodigen een ieder uit om vragen te stellen.


24 april 2013:

Herrie in ´t Previnciehuus.


Wa´k weer de klos. Mos ik een stukkie schrieven veur S en O en veur de webstee.
D´r liep wal zo´n gofferd van de pars maor dei hef niks op ´e schreven, dei zat allennig maor koffie te zoepen. Kan ´k mie best veurstellen, want die koffie by "nei griis" smaokt best.
Maor ja, noe de Herrie in Previnciehuus. Hoe zat dat noe sekuur.
Ik sol preberen d´r een goud verhaol van te maoken want tsjonge jonge wat praoten die man rapen zo hooghaarlemmerdieks, da´k niet alles mitkregen hebbe.

Hij vertelden in rap tempo wat over miljeu en intergalaktische samenwarken mit Niedersachsen en dat dat best akkedeert ( wij zegt "moi" en daor zegt ze "moin moin"). Wieder praoten hij over samenwarken mit Grunn, wat ok hiel goud gung en dat de samenwarking mit Friesland wat stroever. Maor daor geleuve ik niks van, want wij hebt toch Sjakkie Tichelaar, noe da´s toch een Fries en die haolt ze wal over.
Noe, wat vertelden die rappe praoter allemaolle nog meer.
Hij vertelden nog wat over ´t veule geld ut Brussel en de veule vergaoderings in buten- en binnenlaand.
O ja, wij hebt ok nog een kwis daon. Noe, daor bakten wij niet veule van want wat weten wij "normale meensen" nou van ´t Previnciehuus en hoeveule daar warken of niks doen. Maor d´r waren d´r toch nog een paor die mit een priesie naor huus gongen. Dat war een zakkie mit zaod van ´t plantie "vurige liefde" maor zo as een toeheurster opmarkte: " ´t vurige is d´r wel een beetje af op onze leeftijd".
In begun sol ok nog een varsje zingen maor hij war de tekst even kwiet, maor op ´t ende van ´t verhaol scheut ´t em weer in de zin en hef nog even zingendaon.
Dat lietie gung over dooie muzen, mooie wichter en dronken luu in ´t Previnciehuus en ik docht dat dat dan de herrie in ´t Previnciehuus sol wezen maor ik hadde ´t faliekant mis. Die rappe praoter hiet HERRIE en warkt op ´t Previnciehuus.

Herrie bedankt.


27 maart 2013:

Mans en Hennie Hilvering halen herinneringen op aan Witteveen.


Op woensdag 27 maart bezoeken Mans en Hennie Hilvering de inloop in de dorpshuiskamer en kijken samen met de bezoekers terug op de periode dat zij in Witteveen woonden.
Mans is geboren in Witteveen, in de boerderij aan de Mantingerdijk bij de brug, waar nu de tegelhoeve in zit. Later woonde hij daar samen met zijn vrouw Hennie.
Hoe zag Witteveen er in die tijd uit? Wat gebeurde er? Waar maakte men zich toen druk over? Mans was altijd actief in het dorp, heeft aan veel verenigingsleven mee gewerkt.
Nieuwsgierig naar de verhalen van toen?
Of misschien leuk om samen met Mans en Hennie je eigen herinneringen van vroeger op te halen?
Kom dan 27 maart naar de inloop.Bezoek uit het buitenland in de Tille13 maart 2013, het staat in de agenda van de dorps huis kamer in de Tille.

Die dag worden er een twintigtal buitenlanders verwacht.

En ze komen ook daadwerkelijk.

Er vindt een uitwisseling plaats tussen Europese landen en Nederland. Meer specifiek tussen de verschillende dorpen overleggen die in Nederland gehouden worden. Voor Midden Drenthe is dat Ouderen Onder Dak. De inwoners van Witteveen hebben deze club een nieuwe naam gegeven en wel: Nieuw Grijs.

Doel van de uitwisseling is om van elkaar te leren hoe dorpen met de veranderende samenstelling van inwoners omgaan. Wie realiseert wat en waarom. Wat zijn de kansen en waar bevinden zich belemmeringen.


De ochtend met de buitenlanders, leuke mensen uit Denemarken, Duitsland, België, Hongarije en Spanje werd ingezet met een wandeling via het dorpsommetje. Het dorpsommetje is met behulp van subsidie, maar belangrijker van en door het dorp gerealiseerd. Een mooi project waar menigeen gebruik van maakt, inclusief vakantiegangers en nu deze buitenlanders.

Janneke Verdijk vertelt alle aanwezigen hoe het project Ouderen Onder Dak tot stand is gekomen. Daarna volgt een koffiepauze en aansluitend wordt de ontwikkeling in Witteveen uitgelegd. De dorps huis kamer is een initiatief op de woensdagochtend van Nieuw Grijs en groeit langzamerhand uit tot een bijeenkomst voor alle inwoners van Witteveen. Wie wil komen is welkom.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om vragen te stellen. De woensdagochtend werd afgesloten met een lunch die door Stichting Welzijn Ouderen en bakker Schepers werd gesponsord. De soep en salade, vond gretig aftrek, was gemaakt door Witteveners.


Donderdagavond werd het bezoek met een feestelijke bijeenkomst afgesloten. De buitenlanders en inwoners van Witteveen , die woensdagochtend aanwezig waren, hebben samen nog een paar uur gezellig doorgebracht in hotel het Witte Veen.