Toneelvereniging "TOGO"


Toneelvereniging Tot Ons Genoegen Opgericht (T.O.G.O.)

Sinds de oprichting in 1932 heeft de toneelvereniging T.O.G.O. vanuit cultureel perspectief bekeken altijd een belangrijke plaats in ons dorp ingenomen. Ook daarvoor was er in Witteveen een toneelvereniging 'Vriendenkring' genaamd, maar deze ging, toen de toenmalige korfbalvereniging W.K.C. werd opgeheven, mee ten onder. Dit zou betekenen dat de dorpsbewoners niet meer konden genieten van een avondje plattelandstoneel, ware het niet dat meester Jansma het heft in handen nam en, zoals gezegd, in 1932 T.O.G.O. oprichtte.

Moest voorheen voor de toneeluitvoering nog uitgeweken worden naar café Slomp aan de Mantingerdijk, vanaf het moment dat de kwartiergangers van buiten de provincie in 1932 door de minister werden teruggetrokken kon men gebruik maken van het 'Ontspanningsgebouw'. En tegenwoordig vindt de jaarlijkse uitvoering plaats in de grote zaal van zalencentrum 'Onder de hoge dennen'.

Meester Jansma voerde een tijd lang de regie over de gespeelde stukken totdat meester Hadders het van hem over nam. Onder meester Hadders beleefde T.O.G.O. een goede tijd. Men kon zich steeds verheugen op grote belangstelling van de dorpsgenoten die toen nog als lid van de vereniging toegang hadden tot de uitvoering. Na meester Hadders hebben nog verschillende mensen de taak van regisseur op zich genomen, te noemen o.a.: Gezien Seubers, Appie Assen, Marjan Stokkers en Marion Zinger.

Van oudsher was en is de toneelavond meer dan een avondje toneel. Want eerlijk gezegd kan men voor een goed toneelstuk ook naar het grote theater. Maar de kans dat men daar een dorpsgenoot ontmoet is uiterst gering. Nee, daarvoor ging en gaat men naar de toneelavond van T.O.G.O.. Letterlijk tussen de bedrijven door kunnen hier de laatste nieuwtjes uit het dorp uitgewisseld worden, nieuwe contacten gelegd en oude een keer weer aangehaald worden. En dan natuurlijk het feest na afloop, want inmiddels is de toneelavond de enige grote jaarlijkse feestavond nog die ons dorp kent.

Voordat het echter zover is, is er wel al het een en ander aan vooraf gegaan.
Vanaf september komt de groep weer bij elkaar. Nadat de samenstelling van de groep bepaald is kan er een stuk uitgezocht worden. De keuze van het te spelen stuk is natuurlijk afhankelijk van het aantal manlijke en vrouwelijke spelers en dat maakt het aanbod wel eens beperkt. Bovendien is niet elk stuk geschikt want het moet wel in het Drents dialect gespeeld kunnen worden, wat nu eenmaal de traditie is.
Als het gelukt is een stuk uit te zoeken, worden de boekjes besteld en kan na verloop van tijd met het repeteren begonnen worden. Eerst één keer in de week en later, wanneer de dag van de uitvoering naderbij komt, zelfs twee keer in de week. Tegen die tijd, zo eind januari, is ook het toneel op orde gebracht, zijn de nodige rekwisieten aangevoerd en is het spel klaar om gespeeld te worden.
Begin februari is het dan zover. De generale repetitie wordt inmiddels al een flink aantal jaren voor de schooljeugd van de basisschool gehouden; een enthousiast publiek dat altijd weer voor verrassende reacties garant staat.
En dan is het grote Witteveense publiek aan de beurt. Stijf van de zenuwen en bang ineens alles vergeten te zijn, speelt T.O.G.O. zo al meer dan 75 jaar voor hen "de sterren van de hemel".


Terug naar overzicht verenigingen