Landbouwvereniging "de Volharding"


Dansende koeien 2011

Witteveen is één van de weinige dorpen die nog een agrarische vereniging kent.
De 23 leden van deze vereniging vertegenwoordigen de akkerbouw, intensive veehouderij, en melkveehouderij.
In de winter houden wij ons voornamelijk bezig met het organiseren van cursussen en het houden van bijeenkomsten met als doel, nieuwe ontwikkelingen te introduceren en kennis uit te wisselen om een milieuvriendelijk en hoogwaardig voedselpakket te kunnen blijven aanbieden binnen de huidige en nieuwe regelgeving. Aandacht voor het milieu en kwaliteit van onze produkten is en blijft noodzakelijk.
Onze agrariërs beheren het grootste deel van het buitengebied en als zodanig voelen wij ons daar dan ook verantwoordelijk voor.
Om deze reden verzamelen we dan ook eens per jaar het afval dat niet in dat gebied thuishoort.
Zo houden wij het buitengebied schoon.Terug naar overzicht verenigingen