Stichting Welzijn Midden-Drenthe

Stichting Welzijn Midden-Drenthe; weven aan samenleven

Welzijn Midden-Drenthe wordt door de lokale samenleving en door de gemeente erkend als uitvoerder van het welzijnswerk. Het stimuleren van de wisselwerking tussen enerzijds de ambities en vragen van dorpen en buurten, en anderzijds het beleidsprogramma van de gemeente, kenmerkt de aanpak van de Welzijn Midden-Drenthe.

 

Samenlevingsopbouw als basisvoorziening
De visie op samenlevingsopbouw van Welzijn Midden-Drenthe gaat steeds uit van de lokale samenleving van een buurt, dorp, gemeenschap of streek. Elk dorp heeft een eigen ‘cultuur’ van samenleven, met eigen organisaties en eigen omgangsvormen. Welzijn Midden-Drenthe heeft als taak om vanuit deze sociale infrastructuur te werken, deze te versterken en met bewoners nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Er wordt een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en de in het dorp aanwezige talenten. Met bewoners samen worden zaken in kaart gebracht. Vaak worden creatieve oplossingen bedacht voor knelpunten.
De werkers van Welzijn Midden-Drenthe trekken in dit proces samen met de bewoners op. Het resultaat is vaak dat mensen iets extra’s gaan betekenen voor elkaar, voor hun kinderen en voor hun omgeving.
Voorrang wordt gegeven aan zaken die de leefbaarheid in dorpen en buurten bevorderen. Kinderen en jongeren staan hoog op de agenda.

 

Met de dorpen worden jaarlijks werkafspraken gemaakt met daarin de activiteiten die men in het komende jaar wil uitvoeren en de inzet die van de werker gevraagd wordt.
Er is oog voor groepen die maatschappelijk gezien minder kansen hebben, voor het zwakste belang in de samenleving.Ga naar de site van Stichting Welzijn Midden-Drenthe

Nieuwsbrief december 2009 Download nieuwsbrief (pdf)
Nieuwbrief oktober 2009 Download nieuwsbrief (pdf) - Download tussenblad (pdf)
Nieuwsbrief september 2009 Download nieuwsbrief (pdf)
Nieuwsbrief juni 2009 Download nieuwsbrief (pdf)
Nieuwsbrief april 2009 Download nieuwsbrief (pdf)
Nieuwsbrief februari 2009 Download nieuwsbrief (pdf)

Klik hier voor meer nieuwsbrieven Stichting Welzijn Midden-Drenthe