Boekje

Witteveen Levend & Jong

Hoe een klein dorp in Midden-Drenthe anticipeert
op veranderende bevolkingssamenstelling


Onlangs heeft de overleggroep Witteveen Levend & Jong een informatieboekje samengesteld over het ontstaan en het verloop van het project "Witteveen Levend & Jong. In dit boekje wordt verwezen naar docuementen en websites. Hieronder volgen de verwijzingen naar de uitgebreidere informatie:

Klik op het plaatje om het bestand te openen.

voorkant boekjeVerwijzingen uit het boekje "Witteveen Levend & Jong:

noot ...
1 Gemeente Midden Drenthe, november 2009. Dorpen centraal met bewoners in het middelpunt.

2 en 3 Uit: 50 jaar Witteveen, samengesteld door B. Rengers, uitgave door de gemeente Westerbork in 1976.

4 Aantal inwoners per dorp of buurt 1998 - 2011, Gemeente Midden-Drenthe.

5"Sport & Ontspanning" wordt ook digitaal via de website van het dorp verspreid: www.dorp-witteveen.nl. Op deze website heeft Witteveen Levend en Jong een eigen pagina waar actuele informatie en documenten worden opgezet.

6 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma Krachtig Bestuur, ´op zoek naar nieuwe aanpakken voor krimp´. November 2010 ¦ B-5341 (pdf)

7 Radioprogramma Dit is de dag - "Help! Onze kleuters zijn op" d.d. 16-11-2010

8 Gemeente Midden Drenthe, november 2009. Dorpen centraal met bewoners in het middelpunt.

9 Zie voor uitgebreide rapportage ‘Witteveen levend en Jong op weg naar een sterke voorschoolse voorziening’. STAMM CMO, 25 november 2010.

10 Uit: Dagblad van het Noorden, dinsdag 8 februari 2011 door Annique Oosting (pdf)

11 Sport en Ontspanning jaargang 2010 nr. 21, voor foto-impressie fotogalerij Hobbyclub kerstdiner (pdf)

12


Het boekje "Witteveen Levend & Jong.  Hoe een klein dorp in Midden-Drenthe anticipeert op veranderende bevolkingssamenstelling" is binnenkort hier te downloaden.Om pfd documenten te kunnen lezen heeft u een pdf reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.