Leden overleggroep

Leden overleggroep Witteveen Levend & JongPatricia Mooren-van Elderen voorzitter mail 06 15015611
Roos Glastra Lid / Kerngroep Nieuw Grijs mail 0593 552653
Liesbeth Langen Lid / Kerngroep Nieuw Grijs mail 0593 552596
Marjoilein Linschoten Lid / Kerngroep Nieuw Grijs mail 0593 552660
Jitske Voortman Lid namens SALTO mail 0593 55 24 52
Paul Mooren Lid namens De Tille mail 06 652478211
Janneke Verdijk Medewerkster Plattelandsontwikkeling
Stichting Welzijn Midden-Drenthe
mail 0593 523450
Harry Thijms Opbouwwerker
Stichting Welzijn Midden-Drenthe
mail 0593 523450Leden Kerngroep Nieuw Grijs


Liesbeth Langen mail 0593 552596
Marjoilein Linschoten mail 0593 552660