Publicaties

Publicaties


Hieronder volgen artikelen die sinds het begin van het project Witteveen Levend en & Jong In de diverse media zijn gepubliceerd:


19 februari 2012

Anti-alcohol campagne in Witteveen

WITTEVEEN - Inwoners van Witteveen hebben een campagne opgezet tegen alcohol in het verkeer. Vanavond is er een voorlichtingsavond in het dorpshuis.

De voorlichtingsavond wordt een luchtige avond met een toneelstuk, volgens Roel Seele, voorzitter van de voetbalvereniging in Witteveen. Het initiatief voor de campagne is genomen door jongeren uit de jeugdsoos. Aanleiding waren twee zware ongelukken waarbij jongeren betrokken waren, een paar jaar geleden.

Seele zegt dat jongeren zich bewust zijn van de gevaren van het rijden met alcohol op. "Het probleem zit vooral in de oudere generatie. Mensen van rond de vijftig. Die stappen toch nog het vaakst met alcohol achter het stuur."15 februari 2012


Veilig uitgaan en weer veilig thuiskomen.
woensdag 15 februari 10:26

WITTEVEEN - Jeugdsoos Enjoy, volleybalvereniging Salto en voetbalvereniging Witteveense Boys ’87 houden vrijdag 17 februari een interactieve avond over alcohol in het verkeer en in de sport.

Er is een toneelvoorstelling, een talkshow en een quiz. De avond wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Veilig door ’t Veen’. In dit project, dat in 2010 is gestart door jongeren uit Witteveen, werken bewoners in samenwerking met verschillende organisaties uit het dorp en de stichting Welzijn Midden-Drenthe aan de verkeersveiligheid.

De thema-avond begint om 19.45 uur in dorpshuis De Tille in Witteveen met de interactieve toneelvoorstelling ‘Veilig uitgaan, veilig thuiskomen’ door het ZAT-projectbureau, waarna bekende en minder bekende Drenten aan woord komen over het thema. Onder de bekende Drenten is in ieder geval wethouder Henk van Hooft van de gemeente Midden-Drenthe. De avond wordt afgesloten met een quiz en de gelegenheid om na te praten.

Het toneelstuk speelt zich af aan de bar. Het publiek wordt hierbij uitgedaagd om te reageren. In de talkshow schuift een aantal mensen van zeer uiteenlopend pluimage aan, die allemaal op eigen wijze ervaring hebben met alcohol. De talkshow wordt ingeleid door dr. Joris van Hoof, bekend onderzoeker van de universiteit Twente. Aan het woord komen een ex-verslaafde, een kroegbaas, een politieagent, een taxichauffeur, een politicus en een sporter.

De avond zal een flinke vaart hebben, zodat iedereen na het korte theaterstuk en de dynamische talkshow in is voor de quiz. Na afloop is er voldoende ruimte en tijd met elkaar de avond te bespreken onder het genot van een paar versnaperingen, zolang iedereen maar ‘veilig door ’t veen’ naar huis gaat.
Dorpshuis De Tille is komende vrijdagavond open vanaf 19.45 uur, de toegang is gratis.

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie, gemeente en Welzijn Midden-Drenthe (partnerorganisatie Centrum Jeugd en Gezin).18 januari 2012

Prijsvraag Ouderen onder Dak Witteveen.

Vanuit Witteveen Levend & Jong is het initiatief genomen om met ouderen en toekomstige ouderen na te denken over wonen en leven in Witteveen.
Wat is er nodig om als je ouder wordt ook in Witteveen aangenaam te blijven wonen?

De samenstelling van de bevolking verandert: minder kinderen en jongeren, meer ouderen. Ook in Witteveen. Het afgelopen jaar is er vanuit Witteveen Levend & Jong veel aandacht voor de jeugd en voor de school. Nu wordt het initiatief genomen met (toekomstige) ouderen in gesprek te gaan.

Daarbij kun je nadenken over de woning waar je verblijft, misschien is het nodig dat alles gelijkvloers wordt , of is kleiner wonen een wens bijvoorbeeld.
De werkgroep vindt het belangrijk na te denken over andere voorzieningen en activiteiten in het dorp. Zijn er genoeg (ontmoetings-)activiteiten, is er een hulpcentrale nodig, vervoershulp, of iets dergelijks?

Er is een plan opgesteld om in 3 bijeenkomsten duidelijk te krijgen welke wensen en ideeën er zijn. Deze bijeenkomsten zullen plaats vinden in de maanden februari, maart en april. Dit moet uiteindelijk leiden tot een wensenplan dat samen met Plaatselijk Belang wordt besproken en omgezet wordt tot een actieplan.

De eerste bijeenkomst is woensdag 22 februari om 19.30 uur in de Tille.
Iedereen die mee wil denken over dit onderwerp is van harte welkom.


Om dit alles in goede banen te leiden is er een werkgroep Ouderen Onder Dak opgericht, die in eerste instantie bestaat uit de twee ondergetekenden. Heeft u zin mee te denken en te doen met deze werkgroep? Meldt u zich dan bij hen aan.

Op de High Tea van 11 januari, dat samen met de hobbyclub werd georganiseerd, is de officiële start aan het project Ouderen onder Dak gegeven.

Tevens is daar ook een prijsvraag uitgeschreven.
Ouderen onder Dak is een stimuleringsprogramma van het Dorpenoverleg Midden Drenthe, maar in Witteveen willen we graag een eigen stempel op de naamgeving drukken.
Heeft u een idee voor een andere – Witteveense - naam? Laat het ons dan weten:

Marjolijn Linschoten, J.B. Kanweg 69 , tel. 552660, mjl@5x.nl
Liesbeth Langen, Mr. H. Smeengeweg 38, tel. 552596, liesbeth.langen@hetnet.nl


De Prijsvraag Ouderen onder Dak Witteveen.

Ouderen onder dak Witteveen zet zich in om ouderen, indien gewenst, zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten blijven door voorzieningen en zorg op maat af te stemmen op de vraag van de ouderen.
Maar de naam…… Ouderen onder dak….! Daar moet toch een leukere naam voor te verzinnen zijn?
Doe een voorstel en als dàt voorstel gekozen wordt, win(t) u/jij een leuk presentje!


Wat mij betreft heet Ouderen onder dak Witteveen in het vervolg:
………………………….………………………………………………………………

Mijn naam: ……………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………
Klik hier om het formulier uit te printen en stop het in de bus bij:

Marjolijn Linschoten, J.B. Kanweg 69 , tel. 552660, mjl@5x.nl
Liesbeth Langen, Mr. H. Smeengeweg 38, tel. 552596, liesbeth.langen@hetnet.nlArtikel krant van Midden-Drenthe

Samen aan de high tea
woensdag 18 januari 06:37

WITTEVEEN - Het zag er verleden week woensdagmiddag leuk uit in Restaurant Onder de Hoge Dennen in Witteveen. Kinderen en ouderen genoten namelijk van een gezellige high tea.

De bijeenkomst was op initiatief van de kinderen van de hobbyclub en met 31 kinderen was de jeugd goed vertegenwoordigd. Daarnaast waren nog eens ruim vijftig ouderen present.

De hobbyclub, voor kinderen in de basisschoolleeftijd, nam dus het initiatief en hield de high tea in samenwerking met Ouderen onder dak Witteveen. Ouderen onder dak zet zich in om ouderen, indien gewenst, zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen. Dit kan door voorzieningen en zorg op maat af te stemmen op de vraag van ouderen.

´Dit is een geweldige samenwerking´, vertelt Elly Klaverkamp, coördinator en secretaris van de hobbyclub. ´Het is prachtig te zien hoe oud en jong genieten van elkaars gezelschap.´ Na twee uurtjes hard werken was het resultaat aan het eind van de middag verbluffend met prachtige etagères met cakejes, sandwiches, soesjes, gebakjes en vele andere lekkernijen.

´Deze high tea is de start van het gesprek, hoe we Witteveen leefbaar kunnen houden voor oud en jong´, vertelt Liesbeth Langen van Ouderen onder dak. Harry Tijms van stichting Welzijn Midden Drenthe, noemde het zeer treffend ´Oud in een nieuw jasje´.

Dit initiatief past in ´Witteveen Levend & Jong´, van Plaatselijk Belang, dat het hele dorp betrekt bij de toekomst van Witteveen, als het gaat om een veranderende bevolkingssamenstelling.


Persbericht

Witteveen, 6 januari 2012

Een levend Witteveen voor jong en oud!

Op 11 januari 2012 bereiden en verorberen de kinderen van Hobbyclub Witteveen èn de 60-plussers uit het dorp samen een High tea onder leiding van de kok van partycentrum Onder de Hoge Dennen.
Dit evenement is tevens de kick-off van het programma Ouderen onder dak. Die kick-off wordt officieel verricht door twee wethouders van de gemeente Midden-Drenthe.
Daarna zal er nog aandacht gevraagd worden door de jeugd van jeugdsoos Enjoy voor het project Veilig door ´t Veen, wat in het voorjaar veel meer aandacht gaat krijgen.

Eenmaal per maand op de woensdagmiddag is Hobbyclub Witteveen creatief actief met de kinderen van groep 3 t/m groep 8. En al die woensdagmiddagen is er veel belangstelling voor waar de kinderen mee bezig zijn van ouderen, die in hetzelfde gebouw aan het koersballen zijn. Dat bracht het team van de Hobbyclub op de gedachte om iets te organiseren voor jong en oud samen! En wat vindt jong en oud nou beiden leuk om te doen…: iets lekkers maken en opeten! Het werd een high tea! Ook het team van Ouderen onder dak was enthousiast, wat erin resulteerde dat er een uitgebreid programma op 11 januari wordt neergezet voor jong èn oud.
We gaan die woensdagmiddag starten om 13.30 uur met het maken van overheerlijke hapjes voor de High tea door kinderen en ouderen samen, onder leiding van de kok!
Om 16 uur ontvangen we de wethouders Dolfing en van Hooft, die de officiële kick-off verrichten van Ouderen onder dak. Onderwijl zitten wij met z’n allen aan de thee en snoepen van al die zelfgemaakte lekkernijen.
Om 16.30 uur komen de jongeren van jeugdsoos Enjoy, die laten zien hoe veel veiliger het is om in het donker een reflecterend jack te dragen.
Bij het weggaan krijgt iedereen een aardigheidje mee om het project Veilig door ´t Veen nog eens extra onder de aandacht te brengen.S&O nr 18, 13 oktober 2011

Maatschappelijke stage in Witteveen?

Als je in het voortgezet onderwijs zit ben je waarschijnlijk aan het nadenken over je maatschappelijke stage.
Heb je er aan gedacht dat je dit ook in je eigen dorp Witteveen zou kunnen gaan doen? Wij van de overleggroep "Witteveen Levend & Jong" kunnen je daar eventueel bij helpen en willen wel met je meedenken.
Ben je daar in geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Koos in ´t Hout (tel.nr 552919) of Liesbeth Langen (tel.nr. 552596).Artikel in Dagblad van het Noorden

18 augustus 2011S&O nr 12, 7 juni 2011

Alternatieven voor de bibliobus: Samen sta je sterker!

De plannen van de gemeente om de bibliobus uit de dorpen op te heffen is een gespreksonderwerp geweest in een overleg dat Witteveen Levend & Jong met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang uit Nieuw Balinge en de Broekstreek had.
Alle drie dorpen vinden het natuurlijk een groot gemis voor het dorp dat de bibliobus zou verdwijnen en hebben daarover een brief naar de gemeente gestuurd.
Alle drie dorpen ook nagedacht op welke wijze een bibliotheekvoorziening in het dorp zou kunnen blijven bestaan en deze ideeën blijken niet veel van elkaar af te wijken.
Daarom hebben we besloten daar gezamenlijk over verder te denken en in een gezamenlijke brief naar de verantwoordelijke wethouder gevraagd om een gesprek met hem om deze alternatieven te bespreken. Binnenkort komen we weer bij elkaar om onze ideeën allemaal op een rijtje te zetten en te kijken naar de uitvoerbaarheid van de plannen.S&O nr. 9, 28 april 2011, jaargang 56

"Witteveen Levend & Jong" presenteert zich aan de politiek.

Dinsdagavond 12 april stond het project "Witteveen Levend & Jong" op de agenda van de commissie welzijn van de gemeente Midden Drenthe.
Patricia Mooren heeft daar verteld over Witteveen Levend & Jong. Een uitgebreide samenvatting van het project Witteveen levend & Jong staat in een boekje "hoe een klein dorp in Midden-Drenthe anticipeert op een veranderende bevolkingssamenstelling".
Patricia reikte na haar inleiding dit boekje uit aan Wethouder Emco Dolfing en de commissieleden.

De overleggroep heeft een kleine voorraad van het boekje, dat vooral bedoeld is voor externe geïnteresseerden. De veranderende samenstelling is een onderwerp waar veel gebieden en dorpen mee bezig zijn en er is veel interesse over de manier waarop Midden-Drenthe en Witteveen dit aanpakken. Als het goed is kennen de Witteveners de stand van zaken en hoeft u niet extra geïnformeerd te worden door dit boekje. Heeft u toch belangstelling? Binnenkort kunt u het boekje vinden op de website die de overleggroep heeft geopend boekje .

Het wordt ons iedere keer weer duidelijk dat Midden-Drenthe heeft gekozen voor een redelijke unieke aanpak. Dat viel ons weer eens op tijdens de bijeenkomst met de raadscommissie. De wethouder heeft het volledig vertrouwen in de burgers, de Witteveners dus. Hij is er van overtuigd dat Witteveen kiest voor een aanpak dat enerzijds goed aansluit bij de bevolking en anderzijds ook reëel is. Hij is ook te spreken over de samenwerking die we nu zoeken met de andere kleine dorpen in onze regio, de Broekstreek en Nieuw Balinge. Op verzoek van Witteveen gaat het dorpenoverleg deze samenwerking begeleiden.

Het was een leerzame avond. Op de agenda stond ook de bezuiniging op de bibliobus en een plan van D´66 om als gemeente meer richtlijnen te stellen aan de houdbaarheid van scholen. De presentatie van "Witteveen Levend & Jong" bewees volgens de wethouder het tegendeel: "niet de gemeente moet deze richtlijnen stellen, een dorp is wijs genoeg om de goede keuzes te maken".Artikel in de Veldenkrant

20 april 2011S&O nr. 7, 29 maart 2011, jaargang 56

Bijeenkomst verenigingen ´Witteveen Levend & Jong´

Woensdagavond 16 maart was het gezellig druk in de Tille.
Witteveen Levend & Jong had alle verenigingen uit het dorp uitgenodigd om samen van gedachten te wisselen over een veranderend dorp en de consequenties die dat kan hebben voor de verschillende verenigingen.
Patricia gaf een korte toelichting op het onderwerp. De bewonerssamenstelling in het dorp veranderd: minder jongeren, minder kinderen, meer ouderen. Witteveen Levend & Jong richt zich op het moment vooral op wat dit betekent voor het onderwijs en voorschoolse kindactiviteiten. Maar voor verenigingen zal dit zeker ook consequenties hebben.
Jeanette in ´t Hout gaf een toelichting over de geschiedenis van het peuterspeelzaal werk in Witteveen. Hoe is het ontstaan, wat is het nu en hoe ziet de toekomst er uit? Op dit moment is er in het kader van Levend & Jong een samenwerking met kinderopvang "Oes Plekkie" gestart. Jolanda Huizing geeft in "Oes Plekkie" ruimte aan een peutergroepje.
Jarie Hooijer en Lianne Kalsbeek gaven vervolgens een toelichting over het project Veilig door ´t Veen. De komende twee jaar zullen allerlei verschillende activiteiten worden georganiseerd waarbij alle verenigingen en dorpsbewoners worden betrokken. Het belooff een wervelend project te worden waar voor de voorbereidingen nog verschillende verenigingen en bewoners benaderd zullen worden.
Als voorbeeld van hoe een vereniging zich kan voorbereiden op een veranderde dorpssamenstelling vertelde Roel Seele op welke wijze de Witteveense Boys is gekomen tot de samenwerking met Nieuw Balinge. Dit verhaal diende als basis voor de gesprekken die met de verenigingen na de pauze gevoerd gingen worden. Daarbij staan het heden, verleden en de toekomst van de verengingen centraal.
Een uitgebreid verslag van deze avond zal binnenkort op de site te vinden zijn. Hier een aantal opvallende aandachtspunten:

 • Het sociaal aspect is belangrijk in alle verenigingen (de ontmoeting en de nazit)
 • Er zijn een flink aantal mensen die een dubbelfunctie hebben (zitten in verschillende besturen).
 • Soms "concurreren" verschillende verenigingen met elkaar (tijdstip).
 • Het merendeel van de verenigingen gaan nu uit van het aanbod dat zij bieden en niet zozeer van de vraag die er is (die in de loop der jaren veranderd).

In de geanimeerde discussie (zelfs in de nazit bleef iedereen op dezelfde plek zitten en werd nog flink door gepraat) werd o.a. geconstateerd dat het voor de toekomst belangrijk is te weten wat Witteveners willen. Op die manier zullen verenigingen beter in staat zijn in te spelen op de behoeftes, eventueel in regioverband.
Overleggroep Witteveen Levend & Jong streeft er naar om voor de zomer in gesprek te gaan met de bewoners.S&O nr. 2, 18 januari 2011, jaargang 56

Nieuws van ´Witteveen Levend & Jong"

Brede aanpak.
In onze vorige nieuwsbrieven in Sport & Ontspanning hebben we al eerder gemeld dat, wanneer je je als dorp wilt voorbereiden op een krimp van de bevolking er niet alleen moet nagedacht over de school, maar dat je ook moet nadenken over allerlei andere voorzieningen en de leefstijl in het dorp. Je moet bedenken op welke wijze er een schoolvoorziening beschikbaar blijft (eventueel in samenwerking met andere dorpen in de regio), maar ook nadenken over op welke wijze jongeren en ouderen hier goed kunnen blijven wonen. Wat is er nodig aan voorzieningen (o.a. woningbouw, een dorpshuis, e.d.), hoe kun je elkaar daarbij steunen, hoe ga je met elkaar om. Een heel breed terrein van onderwerpen, die niet los van elkaar zijn te zien.
Nog even op een rijtje wat de aanpak tot nu toe is:

 • Kinderen. Kerngroep Kindbreed heeft voor de korte termijn een voortgang kunnen geven aan een peuterspeelgroep in samenwerking de kinderopvang "Oes Plekkie". Voor de lange termijn is er een plan in voorbereiding om samenwerking tussen peutervoorzieningen en de basisschool na te streven. En met de omliggende dorpen zijn oriënterende gesprekken met het doel om te bekijken of we elkaar helpen en versterken om kindvoorzieningen te kunnen houden in de kleine kernen.
 • De jeugd. Zoals gemeld heeft de jeugdsoos ENJOY het plan Veilig door ´t Veen ontwikkeld, een plan op het gebied van verkeersveiligheid. Het betreft een project van 2 jaar en bij de uitvoering van dit project zullen alle inwoners van Witteveen worden betrokken. De financiering is nu definitief rond, dus kunnen de plannen worden uitgewerk.
 • Woningbouw. Plaatselijk Belang heeft er flink aan getrokken, en inmiddels is bekend dat de nieuwbouw door kan gaan. Vooral voor de jeugd en starters op de woningmarkt is dit natuurlijk belangrijk voor ons dorp. (zie ook het artikel van Plaatselijk Belang elders in deze SenO)
 • Ouderen. Door Dorpenoverleg Midden-Drenthe is in het kader van ouderenbeleid het project "Ouderen Onder Dak" ontwikkeld, dat er op gericht is dat ouderen op een aangename wijze in het dorp kunnen blijven wonen. Het idee is dat ieder dorp een aanpak "Ouderen onder Dak" ontwikkeld. In Witteveen is dit er nog niet, maar daar gaan we nu toch naar streven. Door de hobbyclub is een belangrijke eerste stap gezet, door met de kinderen in december opa´s en oma´s uit te nodigen voor een maaltijd. We gaan nu kijken of en op welke wijze in Witteveen een kerngroep "Ouderen onder Dak" kan ontstaan.
 • Talenten in het dorp. Voorzieningen zijn belangrijk, maar vooral ook de wijze waarop de Witteveense bewoners met elkaar omgaan bevorderen de leefbaarheid in het dorp. Als je vraagt aan Witteveners waarom het goed wonen is in Witteveen, wordt naoberschap vaak genoemd. Er wordt veel door vrijwilligers gedaan, men helpt elkaar als het nodig is, men kan bij elkaar terecht. In de overleggroep wordt nu ook nagedacht op welke wijze dit nog meer versterkt kan worden, zodat nog meer bewoners daarbij betrokken worden en van kunnen profiteren.

Bijeenkomst met verenigingen.
De overleggroep nodigt alle verenigingen uit het dorp uit voor een bijeenkomst op woensdag 16 maart in De Tille. Op deze bijeenkomst willen we in gesprek over de aanpak zoals we hierboven hebben besproken en vooral ook op welke wijze we daar alle bewoners bij kunnen betrekken.
De volgende stap zullen dan ook bijeenkomsten met alle bewoners uit Witteveen zijn.
De verenigingen ontvangen binnenkort een uitnodiging voor 16 maart, maar noteer dit vast in de agenda van uw eigen vergadering van de vereniging.

Talenten gezocht.
De overleggroep zoekt nog geïnteresseerden voor deelname aan de overleggroep. Vindt u het interessant om op een meer beleidsmatig niveau na te denken over de leefbaarheid en de toekomst van Witteveen dan bent u van harte welkom.
Ook zoeken we nog iemand, die naast het meedenken en realiseren van "Witteveen Levend & Jong", geïnteresseerd is in het bijhouden van de financiën van de werkgroep. Lijkt u dit leuk om te doen en wilt u uw financiële kennis bijspijkeren, laat het ons weten
En wij zoeken nog iemand die goed kan tekenen, het liefst stripverhalen tekenen, om onze (toch wel "saaie") rapportages te verlevendigen met leuke tekeningen. Voelt u zich aangesproken? Meldt u aan !
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Liesbeth Langen, tel: 0593 552596 email: liesbeth.langen@hetnet.nl of
Patricia Mooren tel.: 06 15015611 email: patricia@dorp-witteveen.nlS&O nr. 1, 4 januari 2011, jaargang 56

Nieuws van "Witteveen Levend & Jong"

Na een lange stilte willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken van het project "Witteveen Levend & Jong".

Leefbaarheid
Zoals Patricia af en toe al door liet schemeren in haar stukjes in de Sport en Ontspanning, heeft de overleggroep niet stilgezeten. Het is ons duidelijk geworden dat "krimp" op dit moment een "hot" item is en dat organisaties geïnteresseerd zijn in de aanpak van Witteveen. Het blijkt dat het redelijk uniek is dat bewoners zelf aan de slag gaan met dit onderwerp. Verder kenmerkt de aanpak van Witteveen zich door een brede aanpak, dus niet alleen als dorp nadenken over de mogelijkheden van het onderwijs maar ook nadenken over andere leefbaarheidaspecten zoals woningbouw en voorzieningen.
De afgelopen periode zijn we vooral aan het inventariseren geweest wat er allemaal al is, wat we al weten en wat we kunnen gebruiken. We hebben daar o.a. de resultaten van een aantal enquêtes van de laatste jaren voor gebruikt. Het was de bedoeling dat we alles wat we verzameld hebben in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen konden verwerken tot een interactieve presentatie. Helaas waren er te weinig studenten die hieraan mee wilden werken. Gelukkig heeft de coördinator van het RUG toegezegd dat hij wel de gegevens voor ons wil omzetten naar een voor ons bruikbare vorm.
Inmiddels hebben we in onze ontdekkingstocht wel een aantal conclusies kunnen trekken. Eén daarvan is dat het niet de faciliteiten zijn die een dorp leefbaar maken, maar dat het vooral de mensen zijn die het dorp leefbaar houden. Kijk bijvoorbeeld naar alle mensen die op vrijwillige basis hun bijdrage leveren aan het verenigingsleven. Dit zou niet kunnen draaien zonder al die vrijwilligers. Toch zie je vaak de zelfde mensen en hoor je vaak dat ook anderen best wat willen doen maar dat ze niet weten op welke manier en dat zij iets willen doen dan dat beter bij hen past. Hoe kun je dat beter organiseren?
Door de vertegenwoordigers van Welzijn Midden Drenthe werden we erop gewezen dat zij een vacaturebank voor vrijwilligers hebben in de vorm van ´meedoen Midden-Drenthe´. Al verder pratende hierover kwamen we tot de conclusie dat we dit als instrument kunnen gebruiken, maar dan wel op Witteveens formaat gesneden.
De details zijn we nog aan het uitwerken, maar in de volgende Sport & Ontspanning komen hier meer details over.

Kindbreed
Zoals al eerder uitgelegd is bestaat "Witteveen Levend & Jong" uit verschillende kerngroepen. Één daarvan is de kerngroep Kindbreed. In deze kerngroep zit een vertegenwoordiging van de Stichting Peuterspeelzalen Midden Drenthe (SPMD) , de basisschool, de kinderopvang en de overleggroep "Levend & Jong". Deze groep heeft zich de afgelopen tijd volledig beziggehouden met de peutervoorzieningen in Witteveen. Omdat er te weinig peuters zijn die van deze voorziening gebruik maken, zal de peuterspeelgroep van SPMD per 1 januari weggaan uit Witteveen. Wij hebben bureau STAMM opdracht gegeven onderzoek voor ons te doen wat de mogelijkheden zijn om toch een peutervoorziening in Witteveen te behouden. Het resultaat hiervan is dat er een speelgroep voor peuters georganiseerd wordt in samenwerking met de kinderopvang "Oes Plekkie" en uitgevoerd door professionele vrijwilligers. Er zijn al een aantal ouders die aangegeven hebben hier graag gebruik van te willen maken. Voor de lange termijn wordt er op vervolg op dit onderzoek een plan gemaakt te maken op het gebied van samenwerking tussen peutervoorzieningen en de basisschool. Landelijk is er veel gaande op dit gebied en we willen er voor de jeugd van Witteveen en het dorp in het algemeen hier het allerbeste uithalen.
Daarnaast zijn er oriënterende gesprekken met de omliggende dorpen die tegen dezelfde problemen aanlopen op het gebied van peuterspeelvoorzieningen en onderwijs, met als doel te bekijken of we elkaar kunnen helpen en versterken om de kindvoorzieningen te kunnen behouden in de kleine kernen.

De jeugd
In de tussentijd klopte de jeugdsoos ENJOY bij ons aan met een volledig uitgewerkt plan voor een project op het gebied van verkeersveiligheid: Veilig door ’t Veen. Details zullen we nog niet verklappen, dat laten we aan de vertegenwoordigers van EJOY over. We kunnen wel vertellen dat we (vertegenwoordigers van Enjoy en Witteveen Levend & Jong) Veilig door ´t Veen gepresenteerd hebben aan een aantal mensen in het Provinciehuis in Assen. De mensen daar waren laaiend enthousiast en vlak voor kerst kregen we de schriftelijke bevestiging van het toekennen van een subsidie om dit project uit te voeren.

Informatie
Begin maart worden verengingen en bewoners uitgenodigd voor een presentatie van de overleggroep over de aanpak en de eerste resultaten. Wij willen dan ook graag met elkaar in gesprek over de vervolgaanpak. De uitnodiging hiervoor wordt o.a. in Sport & Ontspanning geplaatst.
Daarnaast blijven we regelmatig een stukje in Sport & Ontspanning schrijven en is het de bedoeling dat op de site van dorp-witteveen speciale "Witteveen Levend & Jong" – pagina´s komen. Hierop zullen de voortgangsverslagen, rapporten, presentaties en alles wat we nog kunnen delen en mededelen gepubliceerd worden. Dus hou de site www.dorp-witteveen.nl goed in de gaten.S&O nr. 17, 5 oktober 2010, jaargang 55

Nieuws van "Witteveen Levend & Jong"

Als je nadenkt over wat een dorp leefbaar houdt heb je het over wonen, werken, ontspannen, genieten enz. Dat is dus veel breder dan onderwijs en de peuterspeelzaal. In de S&O van 21 september hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijkheden om het peuterspeelzaalwerk te behouden.
Momenteel zijn wij met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een plan aan het maken hoe we uw ideeën en inzichten voor de leefbaarheid van Witteveen nu en de leefbaarheid van Witteveen over 20 jaar, het beste in kaart kunnen brengen.
Voordat wij iedereen uitnodigen om hier actief over mee te denken bereiden wij al het nodige voor. Er zijn immers de afgelopen jaren al veel onderzoeken en enquêtes gehouden op het gebied van bewonerswensen en behoeften. Daar bestaat dus al een redelijk beeld van. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn wij aan het verzamelen.
Aanvullend houden wij in het dorp korte peilingen. Deze peilingen gaan over dingen die wij niet in de eerder gehouden onderzoeken kunnen terug vinden, of omdat gegevens (door veroudering) niet betrouwbaar meer zijn.
Op dit moment proberen we bijvoorbeeld inzicht te krijgen in waar Witteveners werken en studeren zodat duidelijk wordt hoe het woon-werkverkeer er uit ziet.
Het gaat om feitelijke gegevens (aantallen, geen namen). Om dit te inventariseren kan het dus voorkomen dat u door iemand van de overleggroep wordt benaderd die hier vragen over stelt.
Alle bovengenoemde gegevens stellen wij ter beschikking aan studenten van de RUG. Zij gebruiken deze gegevens als basis voor het onderzoek waar u, aan het einde van dit jaar, verder bij betrokken gaat worden.

Over de opdracht aan de RUG en de wijze waarop wij u verder willen betrekken een andere keer meer.

Roos Glastra, tel. 552953
Liesbeth Langen, tel. 552596S&O nr. 16, 21 september 2010, jaargang 55

Voortgang "Witteveen Levend & Jong".

Voor de zomer hebben wij u beloofd iets te laten horen van de voortgang van het project Witteveen Levend & Jong.
Inmiddels is er een kerngroep Kindbreed gestart. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van het basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang "Oes Plekkie", Welzijn Midden Drenthe en onze overleggroep.
Deze Kerngroep vindt het belangrijk dat er als eerste onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor behoud van het peuterspeelzaalwerk in Witteveen. Momenteel wordt dit onderzoek door een bureau uitgevoerd. Zij bekijken:

 • Gebiedvergroting peuterspeelzaal
 • Samenwerking peuterspeelzaal en kinderopvang
 • Samenwerking met de basisschool

Eind november presenteert dit bureau de uitgewerkte mogelijkheden aan de overleggroep. Deze uitgewerkte mogelijkheden, met de daaraan verbonden conclusies, vormen onderdeel van de (lange termijn) visie leefbaarheid die ontwikkeld gaat worden voor/door Witteveen en omgeving.

Roos Glastra, tel. 552953
Jeanette in ’t Hout, tel. 552919.


S&O nr. 12, 22 juni 2010, jaargang 55

Voortgang project "Witteveen Levend & Jong"

Na de presentatie op 19 mei in de Tille en op papier in Sport & Ontspanning nr. 10, is er druk overleg geweest binnen het project over hoe we dit project gaan aanpakken. Zoals gemeld zijn we vooral begonnen om ons te verdiepen in alle ins en outs rond de school en peuterspeelzaal. Hiervoor is de kerngroep kindbreed in het leven geroepen. Naast een aantal mensen van de overleggroep zitten hier ook vertegenwoordigers van de school, peuterspeelzaal en kinderopvang in. Kindbreed wil zeggen dat er gekeken wordt naar de faciliteiten (school, peuterspeelzaal, kinderopvang) voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door alle regelgeving (die ook steeds lijkt te veranderen) op dit gebied hebben we besloten om in ieder geval een expert in de arm te nemen die ons daarbij kan begeleiden. We hopen dat we hier voor de zomervakantie mee samen te kunnen gaan werken.
Naast dit traject zijn we ook aan het kijken of we iets kunnen betekenen voor de nieuwbouw in het dorp. Dit zal waarschijnlijk zijn in de vorm van overleg met woonservice en makelaar over hoe we Witteveen kunnen promoten als het leukste dorp van Drenthe, dat er veel te doen is en dat het er zo fijn wonen is.
Verder zijn we natuurlijk ook bezig met de leefbaarheid in de breedste zin van het woord. We zijn in de archieven gedoken om de enquêtes uit het verleden naar boven te halen zodat die als aanvulling gebruikt kunnen worden op de input die we straks van jullie krijgen.
Na de vakantie zullen we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een plan maken hoe we de inzichten en ideeën van alle Witteveners in kaart te brengen zodat het ook echt voor iedereen te begrijpen is, en vooral, dat we ook echt iets neer kunnen zetten in de praktijk. Plannen maken is leuk, maar het moet niet alleen bij plannen blijven.
Wat ons brengt naar een volgend belangrijk punt. Robbert Wielink heeft aangegeven dat hij echt niet genoeg tijd vrij kan maken om met dit project mee te doen. Wij vinden dat heel jammer omdat het voor ons, en voor Witteveen, heel belangrijk is dat de jongeren ook een stem in dit project hebben. We willen dus gelijk een oproep doen of er iemand is uit de jongerenhoek, die leefbaarheid, nu en in de toekomst, belangrijk genoeg vindt om zich hiervoor in te willen zetten. Is er iemand die interesse heeft of iets meer wil weten wat we doen, bel dan met een van de mensen die hieronder genoemd zijn. En wees niet bang als je denkt dat het allemaal te moeilijk zal zijn. Wij weten het ook niet allemaal maar we helpen elkaar en we leren van elkaar. En voor degenen die het belangrijk vindt, het staat ook goed op je CV.
We (de overleggroep) zijn er van overtuigd dat we (alle Witteveners) echt iets moois voor de toekomst van Witteveen kunnen doen.S&O nr. 10, 23 mei 2010, jaargang 55

Witteveen Levend & Jong

Door Roos Glastra en Liesbeth Langen
Woensdag 19 mei was het zover. Na een oproep van plaatselijk belang zijn verschillende vertegenwoordigers van verenigingen en andere belangstellenden bij elkaar gekomen. Er was een informatieavond over het feest van 85 jaar Witteveen en het project "Witteveen Levend & Jong". Over de afspraken met betrekking tot het feest leest u elders in Sport en Ontspanning; informatie van Patricia Mooren over het project "Witteveen Levend & Jong" volgt hier.

Geschiedenis in een notendop
Eerst een stukje geschiedenis. De gemeente Midden Drenthe is vorig jaar begonnen een visie te ontwikkelen op het thema leefbaarheid en kleine scholen. Daarom zijn de bevolkingscijfers van Midden-Drenthe geïnventariseerd en is er over het thema leefbaarheid met veel bewoners en organisaties in Midden Drenthe gesproken.
Daaruit is ondermeer geconcludeerd dat de bewoners bij de ontwikkeling van plannen rondom het behoud en versterken van de leefbaarheid een centrale rol moeten spelen. Immers u als bewoner kent uw dorp het beste en bent dus ook prima in staat aan te geven wat u belangrijk vind in het dorp en hoe u de toekomst van het dorp ziet.
Dat Witteveen een bruisend en actief dorp is mag voor iedereen duidelijk zijn. Er gebeuren veel dingen voor en door de verschillende verenigingen en ook andere activiteiten worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan alle festiviteiten rondom de Vuelta het afgelopen jaar, en de realisering van het ‘Witteveens ommetje’.
"Niks aan de hand dus" zou je zeggen. Nou nee, er is wel degelijk iets aan de hand. Uit de demografische gegevens is gebleken dat er nogal wat veranderingen in de bevolkingssamenstelling gaan plaatsvinden. Er zijn steeds minder kinderen in het dorp en er zijn steeds meer ouderen.
Dat zal gevolgen hebben voor de voorzieningen in Witteveen. We zien nu al dat bepaalde verenigingen tot samenwerking komen met andere dorpen. Dat dit tot geweldige resultaten kan leiden blijkt uit de recente overwinning van de E1 Nieuw Balinge/Witteveense Boys die onlangs kampioen zijn geworden! Het is dus belangrijk over gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling na te denken en plannen te maken die het beste aansluiten bij de behoeften die er in Witteveen leven.

Overleggroep "Witteveen Levend & Jong"
De gemeente heeft aan Witteveen verzocht om (als actief en bruisend dorp) aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een plan van aanpak op Witteveens formaat; dat wellicht als voorbeeld kan dienen in de totale gemeente Midden Drenthe.
Plaatselijk Belang vat deze uitnodiging op als een kans en een uitdaging! Bovendien sluit dit naadloos aan bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs. Immers in de toekomst minder kinderen op school kan gevolgen hebben. Ouders hebben zich het afgelopen jaar o.a. tijdens een ouderavond gebogen over de toekomst van de school.
Daarom heeft Plaatselijk belang, ondersteund vanuit het welzijnwerk, het initiatief genomen om een aantal mensen uit te nodigen dieper op het thema leefbaarheid in te gaan. Deze mensen vormen de overleggroep "Witteveen Levend & Jong" en zijn inmiddels druk aan de slag gegaan. De overleggroep heeft een coördinerende functie. Kortom zij zijn de spin in het web en zullen op verschillende momenten verschillende mensen betrekken bij de uitwerking.

Plan van aanpak
De overleggroep heeft een plan gemaakt. De eerste stap is te gaan inventariseren waar de kansen, problemen en kracht van het dorp liggen. Aan de aanwezigen op 19 mei is alvast gevraagd na te denken over knelpunten en signalen die zij bij de uitvoering van hun (verenigings)werk tegen komen. Na de zomervakantie kan de overleggroep deze vragen concreter maken. Immers dan hebben zij zich kunnen beraden over de manier waarop u als inwoner hierover mee kunt denken.
Daarnaast heeft de overleggroep de prioriteit verleend aan het onderwerp onderwijs. Niet alleen het basisonderwijs, maar juist kijken naar de samenhang met kinderopvang en peuterspeelzaal. De aanwezigen op de bijeenkomst van 19 mei ondersteunden deze keuze van harte. Zoals tijdens de bijeenkomst werd opgemerkt, de school is toch het kloppende hart van het dorp!

Leden overleggroep "Witteveen Levend & Jong"
U hoort dus nog wanneer en op welke wijze wij u gaan benaderen. Dat neemt niet weg dat u misschien nu al de behoefte voelt om ideeën kenbaar te maken. Dit kan natuurlijk altijd bij leden van de overleggroep.